data | fecha: lata 60.

opis | descripción

Roberto Szymanski przy samochodzie rajdowym. W głębi kościół Santa Lucia w osiedlu "Kilometro 3".

Roberto Szymanski frente a un auto de carreras. Al fondo se ve la Capilla de Santa Lucía en el barrio "kilómetro 3"

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, lata 60., motoryzacja, samochody, rajdy samochodowe, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Comodoro Rivadavia, samochód wyścigowy, Szymanski, Roberto Carlos

źródło | fuente

Kolekcja Roberto Carlosa Szymanskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Roberto Carlos Szymanski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0024_0001_0005