Aguilar, Cristina  i Ramski, Antonia
Cristina Aguilar i Antonia Ramski (Tres Isletas, prowincja Chaco)

Kolekcja zawiera relacje biograficzne Cristiny Aguilar i Antoniny Ramski. Cristina Aguilar opowiada m.in. o emigracji swoich dziadków do Argentyny w latach 20. XX wieku i ich życiu w Tres Isletas (prowincja Chaco). Relacja Antonii Ramski dotyczy emigracji...

La colección contiene un relato biográfico de Cristina Aguilar y Antonina Ramski. Cristina Aguilar cuenta sobre la emigración de sus abuelos a la Argentina en la década de 1920 y su vida en Tres Isletas (provincia del Chaco). El relato de Antonia Ramski...

zobacz | ve
Akta Bolesława Schreibera
Akta Bolesława Schreibera (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera dokumenty dotyczące działalności organizacji polonijnych w Argentynie i artykuły prasowe. Do kolekcji należy także apel prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata...

La colección contiene documentos sobre las actividades de las organizaciones de la diáspora polaca en Argentina y artículos de prensa. La colección incluye también el llamamiento del presidente del Comité General Suizo de Asistencia a las Víctimas...

zobacz | ve
Archiwum Ojców Franciszkanów w Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado
Archiwum Ojców Franciszkanów w Polskiej Misji Katolickiej w Martin Coronado

Kolekcja zawiera fotografie ojca Justyniana Maciaszka, wykonane w Tanganice i Argentynie. Do kolekcji należą także zdjęcia wykonane w Polsce przed II wojną światową oraz z budowy kaplicy i klasztoru franciszkanów w Martin Coronado (tzw. Maciaszkowo)...

La colección contiene fotografías del padre Justiniano Maciaszek, tomadas en Tanganica y Argentina. La colección también incluye fotos tomadas en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial y de la construcción de la capilla y el monasterio franciscanos...

zobacz | ve
Badeni, Helena
Helena Badeni (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Grudzień 1921, Wilno (Polska)

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Helena Badeni opowiada m.in. o życiu w przedwojennej Polsce i losach rodziny podczas II wojny światowej....

La colección contiene un relato biográfico en el que Helena Badeni cuenta, entre otros, sobre la vida en Polonia antes de la guerra y el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial....

zobacz | ve
Bakun, Janina
Janina Bakun (Tres Isletas, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1926, Nowy Orzechów koło Lublina (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1936

Kolekcja zawiera zdjęcie paszportowe rodziny Bakunów, wykonane w Polsce w latach 30. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Janiny Bakun, w której opowiada o okolicznościach wyjazdu jej rodziny do Argentyny i życiu codziennym polskich...

La colección incluye la foto de pasaporte de la familia Bakun tomada en Polonia en la década de 1930. La colección incluye también un relato biográfico de Janina Bakun sobre la viaje de su familia a Argentina y la vida cotidiana de los emigrantes...

zobacz | ve
Banco Polaco
Banco Polaco (zbiory Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires)

Kolekcja zawiera fotografie siedziby oraz pracowników Banco Polaco Polskiej Kasy Opieki w Buenos Aires (argentyńskiej filii Banku PKO), wykonane w latach 30. Do kolekcji należą także fotografie z uroczystości polonijnych....

La colección contiene fotografías de la oficina central y empleados del Banco Polaco del Fondo Polaco de Atención en Buenos Aires (la sucursal argentina del Banco PKO), tomadas en la década de 1930. La colección también incluye fotografías de celebraciones...

zobacz | ve
Białobrzescy, rodzina
Rodzina Białobrzeskich

Kolekcja zawiera fotografie członków rodziny Białobrzeskich. Do kolekcji należą także fotografie z różnych spotkań i przyjęć polonijnych, organizowanych w Buenos Aires. Fotografie zostały wykonane w latach 1900-1955....

La colección incluye fotografías de los miembros de la familia Białobrzeski. La colección también incluye fotografías de varias reuniones y fiestas de la comunidad polaca organizadas en Buenos Aires. Las fotografías fueron tomadas en los años 1900-1955....

zobacz | ve
Błaszczak, Wiktoria
Wiktoria Błaszczak (Coronel Du Graty, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1933, Brazylia

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie polskich emigrantów, w tym rodziny Błaszczaków, wykonane w Cornel du Graty i San Bernardo w latach 40. - 60. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Wiktorii Błaszczak, w której opowiada m.in. o dzieciństwie...

La colección incluye fotografías de emigrantes polacos, incluida la familia Błaszczyk, en Cornel du Graty y San Bernardo en las décadas de 1940 y 1960. La colección también incluye un relato biográfico de Wiktoria Błaszczak, en el que ella cuenta...

zobacz | ve
Bogusławlewicz, Marian
Marian Bogusławlewicz (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 16.11.1929, Wilno (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Marian Bogusławlewicz opowiada o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej (wywiezienie do Związku Radzieckiego w 1941 roku, pobyt na Bliskim Wschodzie). Relacja dotyczy także działalności...

La colección incluye un relato biográfico en el que Marian Bogłusławlewicz habla sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial (deportación a la Unión Soviética en 1941, estancia en el Medio Oriente). El relato también se refiere...

zobacz | ve
Braun, Magdalena
Magdalena Braun (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: Krosno (Polska)

Kolekcja zawiera fotografie wykonane we Włoszech podczas II wojny światowej, m.in. okolic Monte Cassino (1944 rok). Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której Magdalena Braun opowiada m.in. o losach rodziny podczas II wojny światowej....

La colección incluye fotografías hechas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros: los alrededores de Monte Cassino (1944). La colección incluye también un relato biográfico, en el que Magdalena Braun cuenta sobre el destino de su...

zobacz | ve
Braun, Wojciech
Wojciech Braun (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 01.05.1930, Nowogródek (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1949

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Wojciech Braun opowiada m.in. o ojcu Hilarym Antonim Braunie - urzędniku państwowym w przedwojennej Polsce, o losach rodziny podczas II wojny światowej, ucieczce z Polski i wyjeździe do Argentyny. Relacja...

La colección contiene un relato biográfico en el que Wojciech Braun cuenta, entre otros, sobre su padre Hilary Antoni Braun, un funcionario estatal en Polonia antes de la guerra, sobre el destino de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, salida...

zobacz | ve
Brewka, Ignacy
Ignacy Brewka (Resistencia, prowincja Chaco)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 29.07.1934, Gliwice (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1967

Kolekcja zawiera relację biograficzną ojca Ignacego Brewki....

La colección contiene un relato biográfic del padre Ignacy Brewka....

zobacz | ve
Bryszewska, Marta
Marta Bryszewska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 2.07.1955, Argentyna

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Marty Bryszewskiej z rodzin Bukowińskich i Skarbińskich. Najstarsze zdjęcia pochodzącą z końca XIX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Marty Bryszewskiej....

La colección incluye fotografías de los familiares de Marta Bryszewska de las familias Bukowiński y Skarbiński. Las fotos más antiguas son de finales del siglo XIX. La colección también incluye un relato biográfico de Marta Bryszewska....

zobacz | ve
Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia
Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia

Kolekcja zawiera fotografie i dokumenty ojców redemptorystów. Zdjęcia zostały wykonane w Polsce i Argentynie. Ukazują m.in. życie codzienne redemptorystów i uroczystości religijne z ich udziałem. Do kolekcji należą także zdjęcia z misji katolickiej...

La colección contiene fotografías y documentos de los padres redentoristas. Las fotos fueron tomadas en Polonia y Argentina. Muestran, entre otros, la vida cotidiana de los padres redentoristas y las ceremonias religiosas con su participación. La colección...

zobacz | ve
Chodowiec-Chełmicka, Hanna
Hanna Chodowiec-Chełmicka (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.10.1923, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Kolekcja zawiera fotografie Hanny Chodowiec-Chełmickiej z lat 1938-1945. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Hanny Chodowiec-Chełmickiej, w której opowiada m.in. o wybuchu II wojny światowej, swoich losach podczas wojny i wyjeździe do...

La colección incluye fotografías de Hanna Chodowiec-Chełmicka de 1938 a 1945. La colección también incluye un relato biográfico de Hanna Chodowiec-Chełmicka, sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su destino durante la guerra y su viaje...

zobacz | ve
Chomętowska, Gabriela
Gabriela Chomętowska (Buenos Aires)

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 24.03.1935, Warszawa (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po II wojnie światowej

Kolekcja zawiera relację biograficzą, w której Gabriela Chomętowska opowiada m.in. o matce - fotografce Zofii Chomętowskiej. Relacja dotyczy także życia w Warszawie i Świdrze pod Warszawą podczas II wojny światowej oraz wyjazdu z Polski i pierwszych...

La colección contiene un relato biográfico en el que Gabriela Chomętowska cuenta, entre otros, sobre su madre - fotógrafa Zofia Chomętowska. El relato también se refiere a la vida en Varsovia y Świder cerca de Varsovia durante la Segunda Guerra...

zobacz | ve