data | fecha: 1955

opis | descripción

Jose Żołnierczyk przy samochodzie Roberto Szymanskiego.

José Żołnierczyk frente al auto de Roberto Szymanski.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, lata 50., motoryzacja, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Comodoro Rivadavia, lata 50., Szymanski, Roberto Carlos

źródło | fuente

Kolekcja Roberto Carlosa Szymanskiego, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Roberto Carlos Szymanski, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0024_0001_0013