data | fecha: 2010

opis | descripción

Święto społeczności zamieszkujących Coronel du Graty. Wieńczysław Boczar z przygotowanym przez siebie pługiem imitującym narzędzie, którego używali pierwsi polscy osadnicy w Chaco.

Fiesta de la sociedad residente en Coronel du Graty. Wieńczysław Boczar con un arado construído por él mismo, imitando herramientas que utilizaban los primeros pobladores polacos en Chaco.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, XXI wiek, święta, emigranci, Polacy w Argentynie, ceremonia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Boczar, Wieńczysław, Oszust, Maria

źródło | fuente

Kolekcja Marii Oszust i Wieńczysława Boczara, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Maria Oszust y Wieńczysław Boczar, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0036_0001_0040