data | fecha: data nieznana

opis | descripción

Żołnierze w atelier fotograficznym. Zdjęcie z archiwum rodzinnego polskich emigrantów mieszkających w argentyńskiej prowincji Chaco.

Soldados en un atelier fotográfico. Fotografía del archivo familiar de los inmigrantes polacos residentes en la provincia del Chaco en Argentina.

Tagi | etiquetas

Polska, emigracja, Polonia, wojsko, żołnierze, Polska, emigranci, Polacy w Argentynie, mundury, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, retrato, soldado, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Ziembińska, Rozalia, Ziembiński, Aleksander, Ziembińska, Adela

źródło | fuente

Kolekcja rodziny Ziembickich, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de familia Ziembicki, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0039_0001_0006