data | fecha: 1933 - 1934

opis | descripción

Inżynier Adam Karpiński - uczestnik I Polskiej Wyprawy w Andy. W wyprawie wzięli również udział: Stefan Daszyński, Konstanty Jodko-Narkiewicz, Stefan Osiecki, Wiktor Ostrowski. Wyprawa zdobyła czwarty co do wysokości szczyt Ameryki, Cerro Mercedario (6670 m) oraz dziewiczą wschodnią ścianę Aconcagua (6960 m) wytyczając drogę zwaną dzisiaj Ruta de los Polacos. Na pamiątkę bohaterów tej wyprawy alpiniści argentyńscy wprowadzili na mapy nazwy Glaciar Ostrowski, Glaciar Karpiński i El Pico Polaco.

1933-1934. Andes, Argentina. Ing. Adam Karpiński, integrante de la Primera Expedición Polaca a los Andes. Otros integrantes de la expedición fueron: Stefan Daszyński, Stefan Osiecki, Konstanty Jodko-Narkiewicz, Jan Dorawski y Wiktor Ostrowski. Consiguieron conquistar el cuarto cerro de América del Sur, el Mercedario (6670m), como también el Aconcagua (6960m) por la pared este, coronando una nueva ruta que desde entonces se llama la Ruta de los Polacos. Para conmemorar a los héroes de aquella expedición algunos de los glaciares del Mercedario llevan su nombre: Glaciar Ostrowski, Glaciar Karpinski y el Pico Polaco.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Andy (Argentyna), Andes, lata 30., lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, retrato, hombre, anos treinta, anos 1930, montana, colectividad Polaca, emigrante, expedición, Polska Wyprawa Andyjska, andyniści, Karpiński, Adam

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0014_0001_0003