data | fecha: lata 40.

opis | descripción

Namioty obozowe.

Tiendas de campana en un campamento.

Tagi | etiquetas

Irak, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, lata 40., Wojsko Polskie, lata 40-te, namiot, campo, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, soldado, anos 1940, anos cuarenta, ejército, 5 Kresowa Dywizja Piechoty,

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0017_0001_0003