historie osobiste historias personales

Młodość

Juventud

Mieczysław Dola urodził się w 1923 roku w Kończycach na Górnym Śląsku, miejscowości, która po trzech powstaniach śląskich znalazła się w ostatecznie w granicach Polski. Dzisiaj to jedna z dzielnic Zabrza. Jego młodość upływała w miejscu silnie podzielonym konfliktami narodowościowymi.

Mieczysław Dola nació en 1923 en la Alta Silesia, en la localidad de Kończyce, una aldea que, después de tres levantamientos en Silesia, al final quedó integrada en el territorio de Polonia. Hoy en día, es uno de los barrios de Zabrze. Mieczysław pasó la juventud en un lugar dividido por unos fuertes conflictos nacionales.

Druga wojna światowa

Segunda Guerra Mundial

Wybuch II wojny światowej zastał go – wówczas 16-latka – w rodzinnym domu w Bielszowicach. Po przegranej wojnie obronnej Górny Śląsk został zaanektowany do III Rzeszy Niemieckiej. Nastała okupacja niemiecka. W 1940 roku w wyniku donosu Polaka-volksdeutscha za słuchanie polskich płyt Mieczysław został wysłany na roboty przymusowe do Bremy, gdzie pracował w fabryce samolotów.

Cuando estalló la segunda guerra mundial, Mieczysław tenía 16 años y habitaba en la casa natal en Bielszowice. Tras perder la lucha defensiva, la Alta Silesia fue anexionada por el Tercer Reich. Empezó la ocupación nazi. En 1940, a consecuencia de la denuncia de un polaco-volksdeutsche por escuchar los discos polacos, Mieczysław fue exiliado para realizar los trabajos forzados a Bremen, donde trabajó en una fábrica de aviones.

Wyjazd do Argentyny

Viaje a la Argentina

Po pewnym czasie Mieczysława Dolę wcielono do Wehrmachtu. Podczas walk we Francji trafił do brytyjskiej niewoli. Po zakończeniu wojny przez cztery lata mieszkał w Szkocji. W Edynburgu ukończył szkołę średnią i uzyskał tytuł technika budowlanego. W 1949 roku zdecydował się na wyjazd do Argentyny. Wyruszył w ryzykowną podróż w nieznane, bez znajomości języka hiszpańskiego i przyjaciół na miejscu. Dzięki pomocy polskich emigrantów z Buenos Aires otrzymał posadę kreślarza w firmie budowlanej w Comodoro Rivadavia w Patagonii.

Después de un tiempo, Mieczysław Dola fue reclutado a la Wehrmacht. Durante las luchas en Francia fue capturado por las tropas británicas y hecho preso. Después del fin de la guerra, vivió cuatro años en Escocia. Terminó la escuela secundaria en Edimburgo y obtuvo el título de técnico de edificios. En 1949 decidió mudarse a Argentina. Empezó un viaje aventurado hacia lo desconocido, sin conocer español y sin tener amigos allí. Gracias a la ayuda de los inmigrantes polacos en Buenos Aires, obtuvo el puesto de delineante técnico en una empresa de construcción en Comodoro Rivadavia en la Patagonia.

29 kwietnia 1949 roku przyjechałem do Comodoro. Melduję się w firmie, poznałem drugiego Polaka przyjaciela, kierownikiem tej firmy był Rosjanin, mówił dobrze po polsku. Myślę sobie – gdzie ja jestem?

El 29 de abril de 1949 vine a Comodoro. Me presento en la empresa, conocí a otro polaco, un amigo, el gerente de esta empresa es ruso, hablaba bien el polaco. Pienso – ¿dónde estoy?

Talent malarski

Talento artístico

W nowej pracy współpracownicy szybko zorientowali się, że Mieczysław Dola jest nie tylko bardzo pracowity, ale również posiada zdolności malarskie. Swoją pasję rozwijał, a jego obrazy zdobią ściany w wielu polskich domach w Comodoro Rivadavia.

En el nuevo trabajo, sus colegas pronto se dieron cuenta de que Mieczysław Dola es no solo una persona muy trabajadora, sino que tiene también el talento artístico. Él desarrolló su pasión y sus cuadros hasta hoy en día siguen decorando las paredes de muchas casas polacas en Comodoro Rivadavia.

Ja nie uczyłem się [malować] wszyscy mówią – gdzie studiował? Nie studiowałem, to przypadkowo. Ja dostałem pracę w takiej firmie budowlanej, tam zdali sobie sprawę, że ja potrafię coś więcej. I tym malowaniem kupiłem jeden dom i to mieszkanie tutaj. Najpierw malowałem dużo obrazów akwarelą.

Nunca me habían enseñado cómo [dibujar] todos dicen – ¿dónde estudió? No había estudiado, era por casualidad. Obtuve el trabajo en una empresa de construcción, allí se dieron cuenta de que yo sabía hacer algo más. Y gracias a estas pinturas compré aquí una casa y este piso. Al principio pinté muchos cuadros con acuarelas.

Dom Polski

Casa Polaca

Życie towarzyskie i kulturalne Polaków w Comodoro Rivadavia koncentrowało się w Domu Polskim (Casa Polaca). Mieczysław był jego codziennym gościem. Nawiązał tam wiele przyjaźni. Podczas jednej z sobotnich potańcówek w Domu Polskim poznał Polę Piotrowski, swoją przyszłą żonę.

La vida social y cultural de los polacos en Comodoro Rivadavia se concentraban en la Casa Polaca. Mieczysław visitaba la Casa con frecuencia. Allí, entabló muchas amistades. Allí también, en uno de los bailes del sábado, conoció a Pola Piotrowski, su futura esposa.

W międzyczasie poznałem żonę, w Domu Polskim. W każdą sobotę się spotykaliśmy w Domu Polskim. Patrzę taka rodzina była, taka jedna dziewczynka przy stole, miała twarz troszeczkę smutną, ale ładną. Tańczyliśmy oczywiście, muzyka była, prosiłem rodziców – czy mogę prosić Panią do tańca? Tak poznałem moją żonę.

 

Mientras tanto, conocí a mi mujer en la Casa Polaca. Cada sábado nos encontrábamos en la Casa Polaca. Veo, había una familia, una muchacha en la mesa, tenía un rostro un pelín triste, pero bonito. Bailamos, por supuesto, había música, pregunté a los padres – ¿me concede este baile, Señora? Así conocí a mi mujer.

Młodość | Juventud

Druga wojna światowa | Segunda Guerra Mundial

Wyjazd do Argentyny | Viaje a la Argentina

Talent malarski | Talento artístico

Dom Polski | Casa Polaca

x