data | fecha: 1908

Akt chrztu Antonia Czajkowskiego, urodzonego w Jezierzanach 4 lutego 1899 r. - syna Andresa Czajkowskiego i Marii Śniechowski z rodziny Mikołaja i Józefy Przebłukiewicz. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Czajkowski i Maria Czajkowska. Chrztu dn.10.12.1908...

Partida de nacimiento de Antonio Czajkowski, nacido en Jezierzany el 04.02.1899, hijo de Andres Czajkowski y Maria Śniechowski de la familia de Nicolas y Josefa Przebłukiewicz. Los padrinos fueron Jozef Czajkowski y Maria Czajkowska. El Bautismo fue...

tagi | etiquetas: Polska, Kresy, Polonia, Polska, dokumenty, dokument, zabory, emigranci, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 20.

Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego z dn. 18 lutego 1922 r. potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy Antonio Czajkowskim, ur. 4 lutego 1899 r. w Jericszany w Galicji, z zawodu rolnikiem, zamieszkałym w Azara, synem Andresa Czajkowskiego...

Documento del Registro Civil del día 18.02.1922 confirmando el matrimonio entre Antonio Czajkowski, nacido el 04.02.1899 en Jericszan, en Galicja, de profesión agricultor, domiciliado en Azara, hijo de Andres Czajkowski y Maria Snichowski y Maria Komisarski,...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., dokumenty, dokument, emigranci, lata 20-te, akt zgonu, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, boda, documento, colectividad Polaca, akt małżeństwa, Jaworski, Alberta

data | fecha: 1951-06-26

Dane z dokumentu tożsamości Marii Komisarski Czajkowski, urodzonej 17 marca 1899 r. w Obertynie, w Galicji, narodowości polskiej, zamężnej, bez zawodu.

Datos del documento de identidad de Maria Komisarski Czajkowski, nacida el 17.03.1899 en Obertyn, en Galicia, de nacionalidad polaca, casada, sin profesión.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Corrietes (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, anos 1950, anos cincuenta, carné, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: 1951-07-27

Dokument tożsamości Marii Komisarski Czajkowski, matki Alberty Jaworski z Czajkowskich.

Documento de identidad de Maria Komisarski Czajkowski, madre de Alberta Jaworski, de soltera Czajkowska.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 50., dokumenty, dokument, emigranci, lata 50-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, años cincuenta, años 1950, documento, colectividad Polaca, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 20.

Rodzina Czajkowskich po przyjeździe do Argentyny.

Familia Czajkowski al llegar a Argentina.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., lata 20-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, familia, hombre, anos 1920, anos veinte, nino, colectividad Polaca, imigranci, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 30.

Budowa domu rodziny Czajkowskich na skrzyżowaniu ulic Gral Paz i Colon.

Construcción de la casa de los Czajkowski en el cruce de las calles Gral Paz y Colón.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., emigranci, lata 30-te, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, casa, anos 1930, obrero, colectividad Polaca, construcción, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 20.

Prawdopodobnie rodzina Czajkowskich. Ojciec Antonia Czajkowskiego - Andres Czajkowski wraz matką Pauliną Krzemińską.

Probablemente la familia Czajkowski: el padre de Antonio Czajkowski, Andrés Czajkowski con su madre Paulina Krzemińska.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Azara (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 20., portret, emigranci, lata 20-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, familia, hombre, anos 1920, anos veinte, nino, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: 1943-09-04

Mężczyźni przy samochodzie i drogowskazie z oznaczeniem odległości do najbliższych miejscowości.

Hombres junto al coche y poste indicador que senala distancias a localidades próximas.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., samochód, mężczyźni, emigranci, lata 40-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, retrato, hombre, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, drogowskaz, znak drogowy, poste indicador, Jaworski, Alberta

data | fecha: 1950 - 1960

Maria Komisarski (z lewej) w towarzystwie nieznanej kobiety i dzieci.

Maria Komisarski (la de la izquierda) en companía de una mujer desconocida y ninos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, dzieci, lata 50., lata 60., kobieta, emigranci, lata 50-te, lata 60-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, nino, colectividad Polaca, anos 1950, anos 1960, wózek dziecięcy, anos sesenta, anos cincuenta, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 20.

Rodzina Czajkowskich po przyjeździe do Argentyny.

Familia Czajkowski al llegar a Argentina.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., emigranci, lata 20-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, familia, hombre, anos 1920, anos veinte, nino, estudio fotográfico, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: 1940 - 1950

Portret Alberty Jaworski z Czajkowskich.

Retrato de Alberto Jaworski (de la casa de Czajkowski).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Posadas (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 40., lata 50., kobieta, emigranci, lata 50-te, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, estudio fotográfico, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, anos 1950, anos cincuenta, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 50.

Portret zbiorowy na tle kursowego autobusu na linii Cruz de la Sierra-Apostoles.

Foto grupal con el fondo un micro de línea que cubre el trayecto C. de la Sierra - Apóstoles.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, lata 50-te, autobus, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, hombre, monja, colectividad Polaca, anos 1950, anos cincuenta, autobús, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 30.

Kosciół pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy. Budowę kościoła zainicjował José Bayerlein Mariański wmurowaniem kamienia węgielnego 3 stycznia 1906 roku.

Iglesia San Antonio de Padua. José Bayerlein Mariański inició la construcción de la misma poniendo la piedra angular el 3 de enero de 1906.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Azara (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., kościół, emigranci, lata 30-te, arquitectura, iglesia, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 40.

Rodzina Czajkowskich.

Familia Czajkowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., emigranci, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, familia, retrato, hombre, nino, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 50.

W ogrodzie przed domem - Maria Komisarski Czajkowski wraz z mężem.

En el jardín frente a la casa, Maria Komisarski Czajkowski con su esposo.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., kobieta, mężczyzna, emigranci, lata 50-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, familia, retrato, hombre, matrimonio, colectividad Polaca, anos 1950, anos cincuenta, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 30.

Alberta Jaworski Czajkowski (z prawej) z nieznanym dzieckiem.

Alberta Jaworski Czajkowski (a la der.) con un niño desconocido.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 30., emigranci, lata 30-te, rower, Polacos en Argentina, emigración, retrato, nino, anos treinta, anos 1930, bicicleta, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 50.

Społeczność Apostoles na tle autobusu relacji Apostoles-Posadas.

Comunidad de Apóstoles. Autobús en el trayecto Apóstoles-Posadas.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, dzieci, lata 50., emigranci, siostra zakonna, lata 50-te, autobus, ludność, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, años cincuenta, años 1950, monja, colectividad Polaca, autobús, niño, lata 50., Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 40.

Kobiety z chłopcem (prawdopodobnie to mąż Alberty Jaworski).

Mujeres con un nino (probablemente es el marido de Alberta Jaworski).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, lata 40., dziecko, emigranci, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, nino, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: lata 20.

Maria Komisarski Czajkowski z dziećmi, na ręku Alberta.

María Komisarski Czajkowski con los niños. En sus brazos sostiene a Alberta.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., emigranci, lata 20-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, retrato, anos 1920, anos veinte, nino, casa, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta

data | fecha: 1908 - 1910

Antonio Czajkowski - ojciec ofiarodawczyni zdjęcia.

Antonio Czajkowski, padre de la donante de las fotos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Apostoles (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, dziecko, emigranci, początek XX wieku, Polacos en Argentina, emigración, retrato, nino, siglo XX, estudio fotográfico, chico, colectividad Polaca, Jaworski, Alberta