data | fecha: 1945-03-09

Legitymacja upoważniająca do noszenia krzyża pamiątkowego Monte Cassino wydana porucznikowi Zdzisławowi Styczyńskiemu z 3 Karpackiej PAL.

Documentación autorizante a usar la condecoración recordatoria de Monte Cassino emitida a nombre del teniente Zdzisław Styczyński por e 3 Regimiento de Artillería Liviana de los Cárpatos.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, emigracja, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy, Styczyński

data | fecha: 1940

Legitymacja Zdzisława Styczyńskiego (ur. w 1915 roku we Lwowie), wydana po ewakuacji wojsk polskich na Węgry.

Identificacicación de Zdzisław Styaczyński (nacido en 1915 en Lwów) emitida despu[es de la evacuación del ejército Polaco a Hungría.

tagi | etiquetas: Budapeszt (Węgry), Węgry, Hungría, emigracja, Węgry, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy

data | fecha: 1935

Legitymacja szkolna Zdzisława Styczyńskiego, ucznia Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie.

Identificación de la escuela de Zdzisław Styczyński, alumno de la escuela secundarua pública en Stanisławowie.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Stanisławów (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, legitymacja, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, osadnicy, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy, Styczyński

data | fecha: 1940

Legitymacja Zdzisława Styczyńskiego wydana po ewakuacji wojsk polskich na Węgry.

Identificación de Zdzisław Styaczyński (nacido en 1915 en Lwów) emitida después de la evacuación del ejército Polaco a Hungría.

tagi | etiquetas: Budapeszt (Węgry), Węgry, Hungría, II wojna światowa, emigracja, lata 40., dokumenty, dokument, międzywojnie, Węgry, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, osadnicy, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy, Styczyński

data | fecha: 1935

Legitymacja szkolna Zdzisława Styczyńskiego, ucznia Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie.

Identificación escolar de Zdzisław Styczyński, alumno de la escuela secundaria p[ublica de Stanisławowie.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Stanisławów (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, legitymacja, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, osadnicy, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy, Styczyński

data | fecha: 1962

Zabudowania wytwórni yerby.

Amanda, empresa dedicada a la yerba mate fundada por el inmigrante polaco Juan Szychowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, architektura, lata 60., fabryka, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, budynek, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, Szychowscy

data | fecha: 1962

Amanda - wytwórni yerba mate założona przez polskiego emigranta Juana Szychowskiego.

Amanda, empresa dedicada a la yerba mate fundada por el inmigrante polaco Juan Szychowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., fabryka, panorama, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, Szychowscy

data | fecha: 1962

Amanda - wytwórni yerba mate założona przez polskiego emigranta Juana Szychowskiego.

Amanda, empresa dedicada a la yerba mate fundada por el inmigrante polaco Juan Szychowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 60., fabryka, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, osadnicy, beczka, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, wytwórnia, Szychowscy

data | fecha: 1939

Amanda - wytwórnia yerba mate założona przez polskiego emigranta Juana Szychowskiego.

Amanda, empresa dedicada a la yerba mate fundada por el inmigrante polaco Juan Szychowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 30., fabryka, samochód, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy

data | fecha: lata 20.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 20., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, años veinte, años 1920, Polacos en Argentina, emigración, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Szychowscy

data | fecha: lata 40.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, emigranci, Polacy w Argentynie, maszyna, Polacos en Argentina, emigración, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, Szychowscy

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: 1958

Juan Szychowski (1890-1960, założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż) oraz Jose Chimiński.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz) y Jose Chimiński.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), Polonia, lata 50., robotnik, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960, założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż) z wnuczką.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz) con su nieta.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lalka, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: 1959

Budowa dachu suszarni w Amandzie (przedsiębiorstwie produkującym yerba mate i ryż, założonym przez polskiego emigranta Juana Szychowskiego).

Construcción del techo del secadero en Amanda (empresa productora de yerba mate y arroz, fundada por el inmigrante polaco Jan Szychowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., budowa, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, suszarnia, lata 50., Szychowscy

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski

data | fecha: lata 50.

Juan Szychowski (1890-1960) - założyciel Amandy, przedsiębiorstwa produkującego yerba mate i ryż.

Juan Szychowski (1890-1960), fundador de Amanda, empresa dedicada a la yerba mate y arroz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Cachuera (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, yerba, osadnik, fabrykant, wynalazca, lata 50., Szychowscy, Szychowski