data | fecha: lata 30.

Helena Sawicki (pierwsza po prawej) z nieznanymi osobami.

Helena Sawicki (la primera de la derecha) con desconocidos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 30., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Sawicki, Helena

data | fecha: lata 40.

Helena Sawicki (z d. Jeleń) z matką.

Helena Sawicki (de nacimiento Jeleń) con su madre.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 40., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Sawicki, Helena

data | fecha: 1980 - 1990

Pogrzeb.

Entierro.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Misiones, Argentyna), emigracja, dzieci, pogrzeb, lata 90., lata 80., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, lata 80-te, Polacos en Argentina, emigración, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, años 1980, años ochenta, osadnik, Sawicki, Helena

data | fecha: lata 50.

Siostry Jeleń.

Hermanas Jeleń.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), Wanda (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, lata 50., Sawicki, Helena, Jeleń

data | fecha: lata 50.

Siostry Jeleń z narzeczonymi.

Hermanas Jeleń con sus prometidos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), Wanda (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, lata 50., Sawicki, Helena

data | fecha: 1937

Rodzina Sawickich ze wsi Bornia w województwie kieleckim po przyjeździe do Argentyny.

Familia Sawicki del pueblo de Bornia de la voivodía de Kielce al llegar a Argentina.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), emigracja, rodzina, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, Sawicki, Helena

data | fecha: lata 50.

Helena Sawicki z mężem (?).

Helena Sawicki con su marido (?).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Misiones, Argentyna), Wanda (Misiones, Argentyna), emigracja, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, osadnicy, colectividad Polaca, emigrante, osadnik, lata 50., Sawicki, Helena