data | fecha: 1949-06-31

Akt małżeństwa Anieli Wojtuń i Edwarda Kuryłowicza z dn. 31 czerwca 1949 r.

Acta de matrimonio de Aniela Wojtuń y Edward Kuryłowicz del día 31 de junio de 1949.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, lata 40., dokumenty, małżeństwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, matrimonio, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938-01-27

Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina)..

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938-01-27

Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938-01-27

Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina(.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938-01-27

Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina).

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, paszporty, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938-01-27

miejsce | lugar: Lublin (Polska)

Paszport Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacido en 1921, en 1938 emigró con su familia a Argentina).

tagi | etiquetas: Lublin, Polska, II RP, Polonia, emigracja, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco,

data | fecha: data nieznana

Karta rejestracyjna reemigracyjna dołączona do paszportu Edwarda Kuryłowicza (ur. 1921 r., w 1938 r. wyemigrował z rodziną do Argentyny).

Certificado de registro de reemigración adjunta al pasaporte de Edward Kuryłowicz (nacudi en 1921, emigró a Argentina en 1938.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, dokumenty, paszport, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1998-06-14

Aniela Wojtuń (1. z prawej), Marcela Wojtuń (w środku), Władysława Kramarz przy domu rodzinnym, zbudowanym w pierwszych latach życia na emigracji (1938).

Aniela Wojtuń (1 de la der.), Marcela Wojtuń (en el centro), Władysława Kramarz frente a la casa familiar, construída en los primeros años de su vida de inmigrantes (1938).

tagi | etiquetas: Kule, Argentyna, Argentina, Pampa del Infierno (prowincja Chaco, Argentyna), Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 90., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1998-06-14

Dom rodzinny Wojtuniów, zbudowany w pierwszych latach życia na emigracji (1938).

Casa de la familia Wojtuń, construída en los primeros años de su vida de inmigrantes (1938).

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Pampa del Infierno (prowincja Chaco, Argentyna), Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 90., wieś, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, domy, campo, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: 1938

Rodzina Rajczakowskich tuż przed wyjazdem do Argentyny.

La familia Rajczakowski justo antes de su partida con destino a Argentina.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, folklor, rodzina, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, stroje ludowe, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 50.

Rodzina Wojtuniów i inni Polacy mieszkający w okolicach Coronel du Graty.

La familia Wojtuń y otros polacos que vivían en la zona de Coronel du Graty.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, konie, emigranci, Polacy w Argentynie, koń, wóz, powóz, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 30.

Klasa Anieli Wojtuń (3. z lewej, w dolnym rzędzie). Dziewczynka razem z rodzicami emigrowała w 1938 r. do Argentyny.

Grado escolar de Aniela Wojtuń (3 de la izq. en la fila de abajo. La niña emigró a Argentina junto con sus padres en 1938.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Barysz (Polska), emigracja, Polonia, szkoła, dzieci, lata 30., dwudziestolecie międzywojenne, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, escuela, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: data nieznana

Grupa Polaków.

Grupo de polacos.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, prowincja Chaco (Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, stroje ludowe, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 60.

Leokadia Kuryłowicz w polskim stroju ludowym.

Leokadia Kuryłowicz con un traje folklórico polaco.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Saenz Pena (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, tradycja, portret, stroje ludowe, emigranci, Polacy w Argentynie, dziewczyna, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, retrato, chica, folclore, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 90.

Marcela Wojtuń jako Królowa Emerytów.

Marcela Wojtuń electa Reina de los Jubilados.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, portret, lata 90., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 90.

Dzieci z polskich rodzin z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej pod krzyżem, gdzie miejscowym ukazała się Maryja.

Niños de familias polacas con el cuadro de la Virgen de Częstochowa junto al crucifijo donde María se les apareció a los lugareños.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Meson de Fierno (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, dzieci, lata 90., stroje ludowe, flaga, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, religión, folclore, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Matka Boska Częstochowska, Kuryłowicz, Leokadia

data | fecha: lata 90.

Kaplica zbudowana przez Polaków. Ołtarz wykonał Józef Wojtuń.

Capilla construída por polacos. El altar fue realizado por Józef Wojtuń.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Pampa del Infierno (prowincja Chaco, Argentyna), Pampa Bolsa (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, katolicyzm, kościoły, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 90-te, iglesia, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, religión, colectividad Polaca, emigrante, años noventa, años 1990, Polacy w Chaco, Kuryłowicz, Leokadia