data | fecha: data nieznana

Spotkanie mężczyzn w klubie.

Encuentro de hombres en el club.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, czas wolny, spotkanie, mężczyźni, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, hombre, colectividad Polaca, emigrante, Gurniak, Elena

data | fecha: początek XX wieku

Rodzina Kuczałów - Albert Kuczała z żoną Katarzyną i córkami: Leontyną (matka Eleny Górniak) i drugą córką.

La familia Kuczała. Albert Kuczała con su esposa Katarzyna y sus hijas: Leontyna (madre de Elena Gorniak) y la segunda hija.

tagi | etiquetas: , emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco,

data | fecha: lata 30.

Leontyna Kuczała (z prawej, matka Eleny Gurniak) z ciotką.

Leontyna Kuczała (a la der., madre de Elena Gurniak) con su tía.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, kobiety, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, mujer, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, retrato, estudio fotográfico, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, studio fotograficzne, Gurniak, Elena

data | fecha: lata 30.

Leontyna Kuczała z późniejszym mężem, p. Gurniakiem i znajomą.

Leontyna Kuczała con quien sería posteriormente su esposo, el sr. Gurniak y una conocida.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., portret, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, okres międzywojenny, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, retrato, estudio fotográfico, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Gurniak, Elena

data | fecha: lata 50.

Leontyna Kuczała z mężem p. Gurniakiem, Elena Gurniak, Eugeniusz Kuczała, Albert Kuczała.

Leontyna Kuczała con su esposo el sr. Gurniak, Elena Gurniak, Eugeniusz Kuczała, Albert Kuczała.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., wieś, muzyka, rolnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, akordeon, instrumenty muzyczne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, música, Polacy w Chaco, lata 50.

data | fecha: lata 50.

Elena Gurniak z braćmi Edwardem i Mieczysławem.

Elena Gurniak con sus hermanos Edward y Mieczysław.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50.

data | fecha: lata 50.

Pierwsza Komunia Święta Eleny i Edwarda Gurniak.

Primera Comunión de Elena y Edward Gurniak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., uroczystości, religia, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50.

data | fecha: lata 50.

Elena Gurniak z braćmi Edwardem, Mieczysławem, Tadeuszem i Mario. Między dziećmi portret dziadków z Polski.

Elena Gurniak con sus hermanos Edward, Mieczysław, Tadeusz y Mario. Entre los niños, el retrato de los abuelos de Polonia..

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50.

data | fecha: lata 50.

Chrzest Eleny Gurniak. Rodzice Leontyna z mężem; chrzestni p. Malawski i p. Żuk.

Bautismo de Elena Gurniak. Los padres, Leontyna y su esposo, los padrinos, el sr. Malawski y la sra. Zuk.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, lata 50.

data | fecha: data nieznana

Elena Gurniak z córką Lucy i matką Leontyną.

Elena Gurniak con su hija Lucy y su madre Leontyna.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, emigranci, Polacy w Argentynie, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Gurniak, Elena

data | fecha: lata 50.

Pierwsza Komunia Święta Mieczysława i Tadeusza Gurniaków.

La Primera Comunión de Mieczysław y Tadeusz Gurniak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Villa Angela (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, uroczystość, emigranci, Polacy w Argentynie, ceremonia, Komunia Święta, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, religión, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco,