data | fecha: 1941

Sekcja piłkarska Klubu Sportowego Strzelec. Klub założono 12.04.1933 roku. Najpierw powstała sekcja bokserska. Później zorganizowano drużynę piłkarską, która odniosła kilka sukcesów w meczach pomiędzy polskimi i argentyńskimi drużynami...

El 12.04.1933 se creó el Club deportivo Strzelec. En un principio surgió el sector de boxeo. Posteriormente se creó un equipo de futbol que logró varios triunfos entre equipos futbolísticos argentinos y polacos de Dock Sud....

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 40., piłka nożna, sport, klub sportowy, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, deporte, strzelec, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, fútbol, deportista, club deportivo, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: prawdopodobnie 1956

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1928 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, lata 50., Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, anos 1950, anos cincuenta, Polacy w Dock Sud, Asociación Polaca, lata 50., Krajewska-Skurowa, Janina, Krzysik, Marian, Jaworska, Myślicka, Stefania, Jaśkowiak, Genowefa

data | fecha: 1960 - 1970

Dziecięcy zespół ludowy Mazur. Jego pierwszym dyrygentem był pan Wożniak, a póżniej Henryk Malek. Zespół występował m.in. w teatrze Roma w Avellaneda.

Parte del conjunto de baile Mazur. Su primer director fue el Sr. Wożniak, posteriormente los dirigió Henryk Malek. Se presentaron en el teatro Roma, de Avellaneda.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, dzieci, lata 60., stroje ludowe, taniec, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, taniec ludowy, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, niño, Polacy w Dock Sud, conjunto de baile, zespół ludowy Mazur, Krajewska-Skurowa, Janina, Wożniak, Malek, Henryk

data | fecha: 1921-05-08

Grupa członków Towarzystwa Polskiego Dock Sud przed polskim kościołem w Buenos Aires podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Grupo de miembros de la sociedad polaca Dock Sud frente a la capilla polaca en Buenos Aires durante los festejos del aniversario de la Constitución de Polonia en Buenos Aires.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, Polonia, emigracja, Polonia, lata 20., konstytucja 3 maja, religia, kościół, Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, iglesia, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, Constitución de Polonia, sociedad Polaca, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1945

Polki z dziećmi na wycieczce.

Mujeres polacas con sus ninos durante una excursión.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, odpoczynek, lata 40., wycieczka, kobieta, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, excursión, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, niño, Polacy w Dock Sud, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1941

Zakończenie roku szkolnego. W 1929 r. w Dock Sud została założona polska szkoła. W zajęciach brała udział młodzież i osoby dorosłe polskiego pochodzenia, którzy interesowali się językiem polskim i historią Polski.

La fotografía fue tomada al finalizar el curso del ano 1941. En 1929 se fundó la escuela polaca en Dock Sud. Los jóvenes y los adultos descendientes de polacos se interesaron en aprender el idioma y conocer la historia de Polonia.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, szkoła, dzieci, lata 40., młodzież, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, anos 1940, colectividad Polaca, emigrante, niño, Polacy w Dock Sud, jóvenes, escuela polaca, anos 40., Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: po 1950

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1928 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, emigranci, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, strzelec, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, Krajewska-Skurowa, Janina, Krzysik, Marian, Myślicka, Stefania, Jaśkowiak, Genowefa

data | fecha: 1960 - 1970

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1929 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, Polacy w Dock Sud, escuela polaca, zebrania, szkoła polska, Krajewska-Skurowa, Janina, Jaworska, Myślicka, Stefania, Jaśkowiak, Genowefa, Orżęmwłoska, Wanda, Rusiecka

data | fecha: 1960 - 1970

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1929 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, Polacy w Dock Sud, Asociación Polaca, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1960 - 1970

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1929 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, Polacy w Dock Sud, Asociación Polaca, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1942-09

Komisja Koła Polek przy Towarzystwie Polskim Dock Sud. Stoi 1. z lewej Pani Jaśkowiak, Pani Bryła, Pani Skurowa, Marysia Niedbalska, siedzi 1. z prawej Janka Sauć, (wiceprezes), Stefania Myślicka, (prezes), Pani Jaworska (skarbnik), Pani Rusiecka...

Comisión directiva del Círculo de mujeres polaca. Parada 1 de la izq, la Sra. Jaśkowiak, la Sra. Bryła, la Sra. Skurowa, Marysia Niedbalska, sentada 1. de la dr. Janka Sauć, (vicepresidente), Stefania Myślicka, (presidente). Pani Jaworska (tesorera)....

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, kobiety, lata 40., Koło Polek, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, mujer, Polacos en Argentina, emigración, anos 1940, anos cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, Krajewska-Skurowa, Janina, Jaworska, Myślicka, Stefania, Rusiecka, Jaśkowiak, Niedbalska, Maria, Bryła, Sauć, Janka

data | fecha: 1926

Pierwsze zebranie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, założonego w 1929 roku.

Fotografía de la primer asamblea general de la Sociedad Polaca Dock Sud, fundada en 1929.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 20., Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, sociedad Polaca, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1960 - 1970

Dziecięcy zespół ludowy Mazur. Jego pierwszym dyrygentem był pan Wożniak, a później Henryk Malek. Zespół występował m.in. w teatrze Roma w Avellaneda.

Parte del conjunto de baile Mazur, representante de la Sociedad Polaca Dock Sud. Su primer director fue el Sr. Wożniak, posteriormente los dirigió Henryk Malek. Se presentaron en el teatro Roma, de Avellaneda.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, folklor, lata 60., stroje ludowe, taniec, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, folclore, colectividad Polaca, emigrante, anos 1960, anos sesenta, niño, baile, Polacy w Dock Sud, sociedad Polaca, zespół Mazur, Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1950 - 1970

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1929 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., lata 60., Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, Asociación Polaca, Woźniak, lata 50., Krajewska-Skurowa, Janina

data | fecha: 1950 - 1970

Członkowie Towarzystwa Polskiego Dock Sud, które zostało założone 18.11.1926 r. Towarzystwo kupiło budynek na własną siedzibę w 1927 r. Organizowano tam kursy języka hiszpańskiego, aby przygotować polskich emigrantów do życia w nowym kraju....

La Asociación Polaca Dock Sud fue establecida el 18.11.1926. Se compró una casa para tener su sede propia en 1927. Se crearon cursos de idioma espanol para ayudar al inmigrante polaco a adaptarse a la nueva vida en un país extranjero. En 1929 se creó...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Polonia, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 50., lata 60., Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, lata 60-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, años sesenta, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Dock Sud, Asociación Polaca, lata 50., Krajewska-Skurowa, Janina, Michalik

data | fecha: 1920 - 1929

Dom typowy dla przemieść Buenos Aires, obłożony falowaną blachą.

Casa típica de madera revestida de chapa ondulada de los anos 20. Estas casas eran construidas en localidades cercanas a la ciudad de Buenos Aires.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Dock Sud (Buenos Aires, Argentyna), lata 20., dom, Polacy w Argentynie, lata 20-te, Polacos en Argentina, emigración, anos 1920, anos veinte, casa, colectividad Polaca, emigrante, przedmieścia, Krajewska-Skurowa, Janina