data | fecha: 1917

miejsce | lugar: zabór austriacki

Świadectwo urodzin i chrztu Ludmiły Marii Dąbrowskiej.

Certificado de nacimiento y Bautismo de Ludmiła Maria Dąbrowska

tagi | etiquetas: , zabór austriacki, dokument urzędowy, świadectwo chrztu, świadectwo urodzin, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1921-09-14

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Potwierdzenie zgodności świadectwa urodzin i chrztu Ludmiły Marii Dąbrowskiej z oryginałem.

Autenticación del Certificado de nacimiento y Bautismo de Ludmiła Maria Dąbrowska.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 20., II RP, Polska, dokument urzędowy, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Początek XX wieku

miejsce | lugar: Lwów, zabór austriacki

Stanisław Dąbrowski, dziadek Bartłomieja Moszoro.

Stanisław Dąbrowski, abuelo de Bartłomiej Moszoro.

tagi | etiquetas: Lwów, atelier fotograficzne, zakład fotograficzny, zabór austriacki, fotografia portretowa, Atelier Adela, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Początek XX wieku

miejsce | lugar: Lwów, zabór austriacki

Jadwiga Bilska, babka Bartłomieja Moszoro.

Jadwiga Bilska, abuela de Bartłomiej Moszoro.

tagi | etiquetas: Lwów, atelier fotograficzne, zakład fotograficzny, zabór austriacki, fotografia portretowa, Atelier Adela, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomi, Jaworski, T.

data | fecha: II połowa XIX wieku

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Portret kobiety. Zdjęcie wykonane w atelier fotograficznym.

Retrato de una mujer. Fotografía realizada en el atelier de un fotógrafo.

tagi | etiquetas: , atelier fotograficzne, fotografia portretowa, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: II połowa XIX wieku

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Portret kobiety w fotelu. Zdjęcie wykonane w atelier fotograficznym.

Retrato de una mujer sentada en un sillón. Fotografía tomada en el atelier de un fotógrafo.

tagi | etiquetas: , atelier fotograficzne, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Początek XX wieku

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Portret kobiety przy stole. Na ścianie rozwieszony kilim, na którym widnieją fotografie.

Retrato de una mujer sentada junto a una mesa. Sobre la pared se puede ver un tapiz con algunas fotografías.

tagi | etiquetas: , portret, kobieta, kilim, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1920 - 1939

miejsce | lugar: Przemyślany, Polska

Ksiądz prałat Zygmunt Bilski, wuj matki Bartłomieja Moroszo, proboszcz parafii w Przemyślanach.

Prelado Zygmunt Bilski, tío de la madre de Bartłomiej Moroszo, párroco de la parroquia de Przemyślany.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, Przemyślany, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., II RP, Polska, ksiądz, duchowieństwo, księża, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1920 - 1939

miejsce | lugar: Przemyślany, Polska

Rewers fotografii z podpisem: "Ks. Zygmunt Bilski proboszcz-jubilat w Przemyślanach".

Reverso de la foto en la que dice: "Padre Zygmunt Bilski párroco homenajeado en Przemyślany".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, Przemyślany, Polonia, Polonia, lata 20., lata 30., II RP, Polska, ksiądz, duchowieństwo, księża, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Po 1945

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Fragment życiorysu Ludmiły Marii Dąbrowskiej, matki Bartomieja Moszoro. Maszynopis.

Fragmento de la biografía de Ludmila Maria Dąbrowska, madre de Bartłomiej Moszoro. Texto mecanografiado.

tagi | etiquetas: , curriculum vitae, życiorys, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Po 1945

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Fragment życiorysu Ludmiły Marii Dąbrowskiej, matki Bartomieja Moszoro. Maszynopis.

Fragmento de la biografía de Ludmila Maria Dąbrowska, madre de Bartłomiej Moszoro. Texto mecanografiado.

tagi | etiquetas: , curriculum vitae, życiorys, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Po 1945

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Fragment życiorysu Ludmiły Marii Dąbrowskiej, matki Bartomieja Moszoro. Maszynopis.

Fragmento de la biografía de Ludmila Maria Dąbrowska, madre de Bartłomiej Moszoro. Texto mecanografiado.

tagi | etiquetas: , curriculum vitae, życiorys, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Po 1945

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Fragment życiorysu Ludmiły Marii Dąbrowskiej, matki Bartomieja Moszoro. Maszynopis.

Fragmento de la biografía de Ludmila Maria Dąbrowska, madre de Bartłomiej Moszoro. Texto mecanografiado.

tagi | etiquetas: , curriculum vitae, życiorys, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: Po 1945

miejsce | lugar: miejsce nieznane

Fragment życiorysu Ludmiły Marii Dąbrowskiej, matki Bartomieja Moszoro. Maszynopis.

Fragmento de la biografía de Ludmila Maria Dąbrowska, madre de Bartłomiej Moszoro. Texto mecanografiado.

tagi | etiquetas: , curriculum vitae, życiorys, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Okładka książeczki legitymacyjnej Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Tapa de la libreta estudiantil de Ludmiła Maria Dąbrowska correspondiente al período en el que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studenci, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936-10-16

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Książeczka legitymacyjna Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Libreta estudiantil de Ludmila Maria Dąbrowska correspondiente a la época en que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studenci, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936-09-28

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Książeczka legitymacyjna Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Libreta estudiantil de Ludmila Maria Dąbrowska correspondiente a la época en que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Książeczka legitymacyjna Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Libreta estudiantil de Ludmila Maria Dąbrowska correspondiente a la época en que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studenci, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, wykładowcy akademiccy, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Książeczka legitymacyjna Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Libreta estudiantil de Ludmila Maria Dąbrowska correspondiente a la época en que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studenci, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, wykładowcy akademiccy, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej

data | fecha: 1936

miejsce | lugar: Lwów, Polska

Książeczka legitymacyjna Ludmiły Marii Dąbrowskiej z okresu studiów na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Libreta estudiantil de Ludmila Maria Dąbrowska correspondiente a la época en que era estudiante de la Universidad Jan Kazimierz de Lwów.

tagi | etiquetas: Lwów, Polska, II RP, Polonia, Polonia, lata 30., II RP, Polska, studenci, studia, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie, studia humanistyczne, Moszoro, Bartolome Estanislao, Moszoro, Bartlomiej