data | fecha: lata 30.

Chłopcy.

Niños.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, chłopiec, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1933

Marianna Koprowski (z prawej) z córką Janiną Koprowski.

Marianna Koprowski (a la der.) con su hija Janina Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., portret, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Koprowski, Enrique, Koprowski, Janina

data | fecha: lata 30.

Dzieci.

Niños

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., portret, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, familia, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique

data | fecha: 1949

Enrique Koprowski (w środku) z rodzicami Jadwigą i Janem Józefem Koprowskimi.

Enrique Koprowski (en el centro) con sus padres Jadwiga y Jan Józef Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, rodzice, lata 40., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Koprowski, Enrique, Koprowski, Jadwiga, Koprowski, Jan Józef

data | fecha: lata 50.

Jadwiga i Jan Józef Koprowscy (stoją tyłem) - rodzice Enrique Koprowskiego.

Jadwiga y Jan Józef Koprowski (parados de espaldas) -padres de Enrique Koprowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 50., motoryzacja, samochód, samochody, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, coche, Polacos en Argentina, emigración, motorización, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, lata 50., Koprowski, Enrique, Koprowski, Jadwiga, Koprowski, Jan Józef

data | fecha: 1949

Rodzina Enrique Koprowskiego. Od prawej stoją Stanisław Bąk z żoną Eugenią Koprowski - siostrą Jana Józefa Koprowskiego - i synem Alfredem Bąkiem.

La familia de Enrique Koprowski. Desde la der., parados, Stanisław Bąk con su esposa Eugenia Koprowski -hermana de Jan Józef Koprowski y su hijo Alfredo Bąk.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 40., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, Koprowski, Enrique, Koprowski, Jan Józef, Eugenia Koprowska, Bąk, Alfredo

data | fecha: 1957 - 1958

Jan Józef Koprowski (drugi z lewej) - ojciec Enrigue Koprowskiego - z kolegami podczas polowania na strusie i perliczki.

Jan Józef Koprowski (2 de la izq.) -padre de Enrique Koprowski- con sus compañeros curante una cacería de avestruces y gallinas de guinea

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, życie codzienne, portret, lata 50., broń, polowanie, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, koledzy, kolega, strzelba, strzelby, ptak, polowania, Polacos en Argentina, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, ptactwo, ptaki, perliczka, struś, lata 50., Koprowski, Enrique

data | fecha: lata 40.

Polscy sąsiedzi rodziny Koprowskich.

Vecinos polacos de la familia Koprowski.

tagi | etiquetas: Polska, Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 40., Polska, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, kura, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, años cuarenta, kury, colectividad Polaca, emigrante, Koprowski, Enrique, Koprowscy

data | fecha: 1958

Samochód Plymouth, Stefan Koprowski (pierwszy z prawej)- dziadek Enrique Koprowskiego, Jadwiga Koprowski (przy samochodzie) - matka Enrique Koprowskiego, Jan Józef Koprowski (w samochodzie z tyłu, z lewej) - ojciec Enrique Koprowskiego. W samochodzie...

Automóvil Plymouth. Stefan Koprowski (1 de la der.) -abuelo de Enrique Koprowski, Jadwiga Koprowski (delante del auto) -madre de Enrique Koprowski, Jan Józef Koprowski (atrás en el automóvil, a la izq.) -padre de Enrique Koprowski. Dentro del automóvil...

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, dzieci, portret, lata 50., motoryzacja, samochody, dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, Polacos en Argentina, emigración, familia, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, rodziny, lata 50., Koprowski, Enrique, Koprowska, Wanda

data | fecha: 1971

Jasełka.

Pesebre.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut, Argentyna), emigracja, Polonia, dzieci, portret, lata 70., dziecko, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 70-te, Polacos en Argentina, emigración, colectividad Polaca, emigrante, años setenta, años 1970, Koprowski, Enrique