O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne, wykonane głównie w osadzie Kilometro 8 koło Comodoro Rivadavia. Do kolekcji należą także relacje biograficzne Adeli Kozłowski i Eugeniusza Zacharko. Opowiadają w nich m.in. o życiu codziennym polskich emigrantów w Comodoro Rivadavia i Kilometro 8.

sobre la colección

La colección incluye fotografías familiares, tomadas principalmente en el asentamiento de Kilometro 8 cerca de Comodoro Rivadavia. La colección incluye también relatos biográficos de Adela Kozłowski y Eugeniusz Zacharko, donde cuentan sobre la vida cotidiana de los emigrantes polacos en Comodoro Rivadavia y Kilometro 8.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 10.12.1931, Comodoro Rivadavia; 23.03.1924, Ustrzyki Dolne

Więcej o Adeli Kozlowski i Eugeniuszu Zacharko

Adela Kozlowski urodziła się 10 grudnia 1931 roku w Comodoro Rivadavia. Jej ojciec - Józef Kozłowski pochodził z Łodzi. W pierwszych latach XX wieku, w związku z panującym bezrobociem, rodzina ojca zdecydowała się na emigrację do Argentyny; początkowo mieszkali w Buenos Aires, gdzie dziadek Adeli Kozlowski pracował na kolei. Matka - Marcelina Szewczyk urodziła się w rodzinie polskich emigrantów w Argentynie.

Marcelina i Józef Kozłowski po ślubie mieszkali z rodzicami Józefa w Buenos Aires. Tam urodził się starszy brat Adeli Kozlowski. Pod koniec lat 20. ojciec dostał ofertę pracy w YPF (państwowym przedsiębiorstwie naftowym istniejącym do dnia dzisiejszego) w Comodoro Rivadavia. Przez pierwszych kilka lat Józef Kozłowski mieszkał w Comodoro Rivadavia sam, a gdy urządził się na miejscu sprowadził żonę wraz z synem. Mieszkali niedaleko Comodoro Rivadavia w osadzie „Kilómetro 8”. W 1948 roku Adela Kozlowski wyszła za mąż za Eugeniusza Zacharko. Mieszkają w Comodoro Rivadavia.

Eugeniusz Zacharko

Eugenio Zacharko urodził się 23 marca 1924 roku w Ustrzykach Dolnych (II RP). Rodzice byli polskimi obywatelami narodowości ukraińskiej. Pod koniec lat 20. ojciec  – Michał Zacharko w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, stamtąd trafił do Argentyny. Początkowo mieszkał i pracował w Buenos Aires, następnie przyjechał do Comodoro Rivadavia. Już w Comodoro dołączyli do niego żona i synowie (Eugenio i jego starszy brat – Vladimiro). W 1948 roku Eugenio Zacharko poślubił Adelę Kozlowski. Mieszkają w Comodoro Rivadavia.

más sobre Adela Kozlowski i Eugeniuszu Zacharko

Adela Kozlowski nació el 10 de diciembre de 1931 en Comodoro Rivadavia. Su padre, Józef Kozłowski, provenía de Łódź. A principios del siglo XX, debido a la elevada tasa de desempleo, la familia de su padre decidió emigrar a Argentina. Primero se instalaron en Buenos Aires donde el abuelo de Adela Kozłowski trabajó en el ferrocarril. Su madre, Marcelina Szewczyk, nació en Argentina en la familia de unos inmigrantes polacos.

Marcelina y Józef Szewczyk después de casarse vivieron con los padres de Józef en Buenos Aires. Allí nació el hermano mayor de Adela. A finales de los años 20. el padre de Adela obtuvo un trabajo en YPF (una empresa argentina de petróleo que existe también actualmente) en Comodoro Rivadavia. Józef Kozłowski primero residió solo en Comodoro Rivadavia, pero cuando ya pudo permitírselo, su mujer e hijo pequeño también se mudaron allí. Vivieron cerca de Comodoro Rivadavia en la colonia Kilómetro 8. En 1948 Adela Kozłowski se casó con Eugeniusz Zacharko. Residen en Comodoro Rivadavia.

Eugeniusz Zacharko

Eugenio Zacharko nació el 23 de marzo de 1924 en Ustrzyki Dolne en los tiempos de la Segunda República Polaca. Sus padres fueron ciudadanos polacos de origen ucraniano. A finales de los años 20. su padre, Michał Zacharko, se fue a Brasil en busca de trabajo, pero al final llegó a Argentina. Primero vivió y trabajó en Buenos Aires, más tarde se marchó a Comodoro Rivadavia. Ya en Comodoro se unieron a él su mujer e hijos (Eugenio y su hermano mayor, Vladimiro). En 1948 Eugenio Zacharko se casó con Adela Kozłowski. Residen en Comodoro Rivadavia.