O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie rodzinne Tomasa Mario Twardowskiego, wykonane w międzywojennej Polsce. Do kolekcji należą także fotografie wykonane w Comodoro Rivadavia w latach 50. i 60. XX wieku oraz relacja biograficzna, w której Tomas Mario Twardowski opowiada m.in. o życiu codziennym polskich emigrantów w osadzie Kilometro 8 koło Comodoro Rivadavia.

sobre la colección

La colección incluye fotos familiares de Tomas Mario Twardowski, tomadas en la Polonia en el periodo de entreguerras . La colección incluye también fotografías tomadas en Comodoro Rivadavia en las décadas de 1950 y 1960, y un relato biográfico en el que Tomas Mario Twardowski cuenta, entre otros, sobre la vida cotidiana de los emigrantes polacos en el asentamiento de Kilometro 8 cerca de Comodoro Rivadavia.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 27.11.1950, Buenos Aires (Argentyna)

Więcej o Tomasie Mario Twardowskim

Tomasz Marian Twardowski urodził się 27 listopada 1950 roku w Buenos Aires (Argentyna) jako syn Feliksa Twardowskiego i Zofii Hauser-Domowski. Ma jednego brata Macieja. Ojciec pochodził z Bochni, był oficerem Wojska Polskiego. Został aresztowany przez Sowietów po inwazji na Polskę we wrześniu 1939 roku.

W 1942 roku opuścił ZSRR wraz z armią tworzoną przez gen. Władysława Andersa (walczył m.in. pod Monte Cassino). Z Włoch, wraz z żoną, przedostał się do Wielkiej Brytanii. W 1948 roku wyemigrowali do Argentyny i zamieszkali w osadzie Kilometro 8 niedaleko Comodoro Rivadavia (prowincja Chubut). Ojciec Tomasza Twardowskiego pracował w fabryce zajmującej się topieniem cynku, mama była pracownicą socjalną.

Tomasz Twardowski uczęszczał do salezjańskiej szkoły podstawowej i liceum „Deán Funes” w Comodoro Rivadavia. Po ukończeniu szkoły pracował na amerykańskim statku do badań sejsmicznych (używanym głównie do wyszukiwania złóż ropy naftowej). W 1970 roku rozpoczął roczną służbę wojskową w argentyńskiej marynarce wojennej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu trafił do Mar del Plata (prowincja Buenos Aires), gdzie skończył kurs dla nurków. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Comodoro Rivadavia pracował jako nurek w państwowym przedsiębiorstwie morskim. Po kilku latach założył własną firmę, zajmującą się naprawą statków. Mieszka w Comodoro Rivadavia. 

más sobre Tomas Mario Twardowski

Tomasz Marian Twardowski. Nació el 27 de noviembre de 1950 en Buenos Aires en la familia de Feliks Twardowski y Zofia Hauser-Domowski. Su padre, procedente de Bochnia, fue oficial del ejército polaco. Fue detenido por los soviéticos después de la invasión soviética en Polonia en septiembre de 1939.

En 1942 abandonó la URSS junto con el ejército del general Anders (luchó, entre otras, en la batalla de Montecassino). Al terminar la guerra se marchó con su mujer de Italia y se fue a Gran Bretaña. En 1948 emigraron a Argentina y se asentaron en la colonia Kilómetro 8 cerca de Comodoro Rivadavia. El padre de Tomasz Twardowski trabajó en una fábrica que se dedicaba a la fundición de cinc. Su madre, en cambio, fue trabajadora social.

Tomasz Twardowski asistió al Colegio Salesiano “Deán Funes” de Comodoro Rivadavia. Al haberse graduado trabajó en un buque estadounidense de investigación sísmica (usados, principalmente, en la búsqueda de yacimientos petrolíferos). En 1970 empezó el servicio militar en la Armada Argentina. Gracias a la experiencia ganada en el buque le mandaron a hacer un curso de buceo en el Mar del Plata (en la provincia de Buenos Aires). Al haber terminado los estudios en la Universidad de Comodoro Rivadavia trabajó como buzo en una empresa marítima del Estado. Al cabo de unos años fundó su propia empresa que se dedica a la reparación de naves. Reside en Comodoro Rivadavia.