O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną Walentego Mrozowicza, w której opowiada m.in. o dzieciństwie w przedwojennej Polsce i swoich losach podczas II wojny światowej, w tym o wywiezieniu 10 lutego 1940 roku do Związku Radzieckiego.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: przed 1939, Polska