O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną,w której Janina Nestor opowiada m.in. o przyjeździe rodziców do Argentyny w 1900 roku, domu rodzinnym i szkole w Azara oraz o rodzinie Szychowskich.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 29.08.1926, Azara (prowincja Misiones, Argentyna)

Więcej o Janinie Nestor

Janina Nestor (z domu Raczkowski) urodziła się 29 sierpnia 1926 roku w Azara (prowincja Misiones) w Argentynie. Rodzice Janiny Nestor - Maria Czajkowski i Michał Raczkowski przyjechali do Argentyny w 1900 roku ze wsi Jezierzany. Janina Nestor wychowała się w rodzinie wielodzietnej – miała dziewięcioro rodzeństwa.

Po przyjeździe do Argentyny rodzice kupili ziemię, na której z czasem wybudowali dom. Starszy brat Janiny Nestor – Rudolf podczas II wojny światowej wyjechał do Europy i walczył we Włoszech. Janina Nestor skończyła trzy klasy szkoły powszechnej w Azara, uczęszczała również na lekcje języka polskiego do wybudowanego w Azara Domu Narodowego. W jego budowie czynny udział brał ojciec Janiny Nestor – Michał Raczkowski. Po jego śmierci, w 1936 roku, Janina Nestor rozpoczęła kurs krawiecki. W 1946 roku, wyszła za mąż za Argentyńczyka, Juana Nestor. Wraz z mężem przeprowadziła się do Apóstoles (prowincja Misiones). Ma dwie córki, mieszka w Apóstoles. 

más sobre Janina Nestor

Janina Nestor (de soltera Raczkowski) nació el 29 de agosto de 1926 en Azara (provincia de Misiones) en Argentina. Los padres de Janina Nestor, Maria Czajkowski y Michał Raczkowski, procedentes del pueblo de Jezierzyny, llegaron a Argentina en 1900. Janina viene de una familia numerosa; tiene nueve hermanos.

Una vez en Argentina, sus padres compraron una parcela en la que construyeron una casa. Un hermano mayor de Janina, Rudolf, durante la Segunda Guerra Mundial se fue a Europa y luchó en Italia. Janina hizo tres cursos de la escuela primaria en Azara. Asistió también a clases de lengua polaca organizadas en la Casa Nacional establecida en su pueblo. Su padre fue uno de los iniciadores de la fundación de la misma. Tras su muerte, en 1936, Janina empezó un curso para ser sastra. En 1946 se casó con un argentina, Juan Nestor. Se mudaron a Apósteles en la provincia de Misiones. Tienen dos hijas. Siguen viviendo en Apóstoles.