O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną, w której Jerzy Łagocki opowiada m.in. o życiu w Warszawie w okresie II wojny światowej, powstaniu warszawskim, wyjeździe do Argentyny, nauce i pracy zawodowej. Relacja dotyczy także Domu Polskiego w Buenos Aires i wizyt w Polsce w 1981 i 2001 roku.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1937, Sierpc (Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o Jerzym Łagockim

Jerzy Łagocki urodził się w 1937 roku w Sierpcu. We wrześniu 1939 roku mieszkał z matką – Pauliną Ficowską we Lwowie. Około 1942 roku przyjechali do Warszawy i zamieszkali u ciotki matki przy ulicy Krochmalnej. Matka pracowała w warsztacie tkackim. Tuż po wojnie przenieśli się do Strzegocina (powiat Łęczyca), gdzie matka pracowała jako nauczycielka w szkole. Z pomocą Czerwonego Krzyża odnalazła siostrę mieszkającą w Argentynie.

W sierpniu 1948 roku, dzięki zaproszeniu wysłanemu przez siostrę, wyemigrowali do Argentyny. W Buenos Aires Jerzy Łagocki ukończył szkołę podstawową, następnie średnią szkołę techniczną i studia. Przez czterdzieści dwa lata pracował w fabryce samochodów. Mieszka w Buenos Aires.

más sobre Jerzy Łagocki

Jerzy Łagocki nació en 1937 en Sierpc. En septiembre de 1939 vivió con su madre, Paulina Ficowska, en Leópolis. Alrededor de 1942 se marcharon a Varsovia y se instalaron en casa de una tía de su madre en la calle Krochmalna. Su madre trabajó en un taller de tejeduría. Nada más terminar la guerra se mudaron a Strzegocin en la provincia de Łęczyca donde su madre trabajó como profesora en una escuela. Con ayuda de la Cruz Roja encontró su hermana que residía en Argentina.

En agosto de 1948, gracias a la invitación enviada por su hermana, pudieron emigrar a Argentina. En Buenos Aires Jerzy Łagocki acabó la escuela primaria, la escuela secundaria técnica y los estudios superiores. Trabajó cuarenta y dos años en una fábrica de automóviles. Reside en Buenos Aires.