O kolekcji

Kolekcja zawiera relacje biograficzne Cristiny Aguilar i Antoniny Ramski. Cristina Aguilar opowiada m.in. o emigracji swoich dziadków do Argentyny w latach 20. XX wieku i ich życiu w Tres Isletas (prowincja Chaco). Relacja Antonii Ramski dotyczy emigracji rodziców do Argentyny, ich życia w Corzuela (prowincja Chaco) i Tres Isletas.

sobre la colección

La colección contiene un relato biográfico de Cristina Aguilar y Antonina Ramski. Cristina Aguilar cuenta sobre la emigración de sus abuelos a la Argentina en la década de 1920 y su vida en Tres Isletas (provincia del Chaco). El relato de Antonia Ramski se refiere a la emigración de sus padres a Argentina, su vida en Corzuela (provincia del Chaco) y Tres Isletas.

Więcej o Cristinie Aguilar i Antonii Ramski

Cristina Aguilar
Dziadkowie Cristiny Aguilar przybyli do Ameryki Południowej w latach 20. XX wieku - najpierw do Brazylii, jednak szybko przenieśli się do Buenos Aires, a stamtąd do miejscowości Corzuela. Przez następne lata uprawiali ziemię i wychowywali trójkę dzieci. Przy pomocy sąsiadów, Argentyńczyków, nauczyli się języka hiszpańskiego.

W roku 1950 lub 1951 rodzina przeniosła się z Corzuela do Tres Isletas. Wkrótce matka Antonii poznała swojego przyszłego męża, z pochodzenia Paragwajczyka. Niedługo po ślubie kupili kilka koni, a później ziemię, która jest w posiadaniu rodzina do dziś.

Antonia Ramski 

Antonia Ramski urodziła się 15 listopada 1933 roku w Corzuela (?) w Argentynie. Rodzice Antonii po przybyciu do Argentyny osiedlili się na niewielkim ranczo w Corzuela. Oprócz Antonii mieli dwóch synów. Ojciec podjął pracę w Las Brenas. Z czasem zajął się sprzedażą mięsa. W 1949 roku rodzina przeprowadziła się do Tres Isletas. Tam rodzice Antonii produkowali miód i hodowali drzewa brzoskwiniowe.

 Antonia do dziś mieszka w Tres Isletas.