data nagrania | fecha de grabación del audio: 2014-11-11

opis | descripción

Losy krewnych w okupowanej Polsce

Suerte de los familiares en la Polonia ocupada

Tagi | etiquetas

Polska, II wojna światowa, Polonia, rodzina, Polska, familia, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Gaska, Regina

źródło | fuente

Nagranie Reginy Gąski dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Regina Gąska disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0029_0002_0002