O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Reginy Gąski, wykonane na początku XX wieku m.in. w Warszawie. Do kolekcji należą także listy z okresu II wojny światowej i relacja biograficzna Reginy Gąski, w której opowiada m.in. o żydowskich korzeniach i wyjeździe krewnych do Argentyny w latach 20. XX wieku.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de los familiares de Regina Gąska, tomadas a principios del siglo XX, entre otros, en Varsovia. La colección incluye también cartas del período de la Segunda Guerra Mundial y un relato biográfico de Regina Gąska, en el que cuenta sobre sus raíces judías y la partida de sus parientes a la Argentina en la década de 1920.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 19.10.1948, Buenos Aires (Argentyna)

Więcej o Reginie Gasce

Regina Gaska urodziła się 19 października 1948 roku w Buenos Aires, w rodzinie Salomona José Gaska i Dory Brestovoy. Jej ojciec urodził się w 1913 roku Warszawie, skąd w wieku trzynastu lat wraz z matką i starszą siostrą wyemigrował do Argentyny; od 1923 roku mieszkał tam jego ojciec (dziadek Reginy Gaska).

21 lipca 1926 roku na pokładzie parowca Asturias cała trójka dotarła do Argentyny. Salomon Gaska ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie w Buenos Aires i do końca życia pracował jako geodeta. Matka Reginy Gaska – Dora Brestovoy pochodziła z rodziny ukraińskich Żydów, którzy przybyli do Argentyny na początku dwudziestego wieku. Po ukończeniu filozofii pracowała wraz z mężem w pracowni geodezyjno-kartograficznej. Regina Gaska wyrosła w rodzinie, w której kultura żydowska, obyczaje i tradycje były kultywowane, ale nie były związane z praktykowaniem wiary. W jej rodzinnym domu, który był domem wielopokoleniowym, rozmawiano po hiszpańsku, polsku oraz w jidysz. Zarówno dziadek jak i ojciec utrzymywali kontakt z rodziną, która została w Polsce. Do dwudziestego czwartego roku życia Regina Gąska mieszkała z rodziną w miejscowości Olivos (prowincja Buenos Aires). W 1972 roku ukończyła studia medyczne w Buenos Aires i przeprowadziła się do Comodoro Rivadavia, gdzie pracowała jako ginekolog-położnik w miejscowym szpitalu. W wieku trzydziestu lat wyszła za mąż. Ma troje dzieci. 

más sobre Regina Gaska

Regina Gaska. Nació el 19 de octubre de 1948 en Buenos Aires en la familia de Salomón José Gaska y Dora Brestovoy. Su padre nació en 1913 en Varsovia. A la edad de 13 años, junto con su madre y su hermana mayor, emigró a Argentina donde desde 1923 vivía su padre (abuelo de Regina Gaska).

El 21 de julio de 1926 los tres llegaron a Argentina a bordo del buque Asturias. Salomón Gaska se graduó en ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y trabajó hasta el fin de sus días como geodesta. La madre de Regina Gaska, Dora Brestovoy, provenía de una familia de judíos ucranianos que llegaron a Argentina a principios del siglo XX. Se graduó en filosofía, sin embargo, trabajó con su marido en un taller de geodesia y cartografía. Regina Gaska creció en una familia donde la cultura judía, sus costumbres y tradiciones estaban presentes, pero no estaban relacionadas con la fe. En su casa familiar, donde convivían varias generaciones, se hablaba tanto en español como en polaco y en yidis. Su padre y su abuelo mantenían contacto con los familiares que se quedaron en Polonia. Hasta los veinticuatro años Regina Gaska vivió con su familia en la localidad de Olivos en la provincia de Buenos Aires. En 1972 finalizó los estudios médicos en Buenos Aires y se mudó a Comodoro Rivadavia donde trabajó como partero-ginecólogo en un hospital local. A los 30 años se casó. Tiene tres hijos.