data | fecha: lata 60.

opis | descripción

Mąż Wiktorii Błaszczak Krasto Murcziew (siedzi na wozie) z sąsiadami. Wyprawa do miasta po zakupy.

El esposo de Wiktoria Błaszczak Krasto Murcziew (sentado en el carro) con vecinos. Viaje a la ciudad para realizar compras.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, Coronel du Graty (prowincja Chaco, Argentyna), emigracja, Polonia, zwierzęta, konie, emigranci, Polacy w Argentynie, wozy, wóz, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, animales, colectividad Polaca, emigrante, Polacy w Chaco, Błaszczak, Wiktoria

źródło | fuente

Kolekcja Wiktorii Błaszczak, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Colección de Wiktoria Błaszczak, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0034_0001_0008