O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie polskich emigrantów, w tym rodziny Błaszczaków, wykonane w Cornel du Graty i San Bernardo w latach 40. - 60. XX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Wiktorii Błaszczak, w której opowiada m.in. o dzieciństwie spędzonym w Brazylii.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de emigrantes polacos, incluida la familia Błaszczyk, en Cornel du Graty y San Bernardo en las décadas de 1940 y 1960. La colección también incluye un relato biográfico de Wiktoria Błaszczak, en el que ella cuenta sobre su infancia en Brasil.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1933, Brazylia

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o Wiktorii Błaszczak

Wiktoria Błaszczak urodziła się w 1933 roku w Brazylii. Rodzina matki pochodziła ze wsi Białka w województwie lubelskim (Polska). W 1927 roku rodzice, wraz z pięcioletnim synem Albertem, wyemigrowali z Polski do Brazylii i zamieszkali we wsi Dorado w stanie Rio Grande do Sul, gdzie uprawiali pszenicę, groch i kukurydzę.

W 1928 roku urodziła się ich córka Irena, w 1930 roku drugi syn – Augusto, następnie Leokadia, Mieczysława, Wiktoria i najmłodszy z rodzeństwa – Józef. Dzieci uczęszczały do lokalnej szkoły, a w domu uczyły się czytać i pisać po polsku. Augusto podjął naukę w seminarium duchownym, z której po pewnym czasie zrezygnował i został nauczycielem w szkole. Wiktoria Błaszczak skończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Po śmierci ojca – Izydora, gdy miała 15 lat, matka wyszła ponownie za mąż za poznanego jeszcze w Polsce, a mieszkającego wówczas w Argentynie, Polaka – Stanisława Jędrzejaka. Po ślubie wraz z Wiktorią i młodszym bratem przeprowadzili się do kolonii San Bernardo w prowincji Chaco w Argentynie, gdzie Stanisław Jędrzejak miał ziemię. W Argentynie Wiktoria Błaszczak wyszła za mąż za Krastu – emigranta z Bułgarii. Razem prowadzili gospodarstwo w Coronel du Graty (w pewnym momencie zatrudniają sezonowo 70 pracowników, hodują kozy i krowy). Mieli czterech synów: Eugenio, Dragana, Antonio i Eduardo. Wiktoria Błaszczak jest wdową. Mieszka w Coronel du Graty.

más sobre Wiktoria Błaszczak

Wiktoria Błaszczak nació en 1933 en Brasil. La familia de su madre era del pueblo Białka en el voivodato de Lublin. En 1927 los padres, junto con su hijo Albert de cinco años, emigraron de Polonia a Brasil. Se instalaron en el pueblo de Dorado en el estado de Río Grande do Sul, donde cultivaron trigo, guisantes y maíz.

En 1928 nació su hija Irena, en 1930 su segundo hijo: Augusto, luego: Leokadia, Mieczysława, Wiktoria y el más pequeño: Józef. Los niños estudiaban en la escuela local mientras en casa aprendían a hablar y escribir en polaco. Augusto empezó a estudiar en un seminario, sin embargo, transcurrido un tiempo, lo abandonó y se hizo profesor de una escuela. Wiktoria Błaszczyk hizo cuatro cursos de la escuela primaria. Tras la muerte de su padre, Izydor, cuando Wiktoria Błaszczak tenía 15 años, su madre se volvió a casar. Se casó con Stanisław Jędrzejak, un polaco que había conocido en Polonia y que entonces vivía en Argentina. Después de la boda, la madre junto con Wiktoria y su hermano pequeño se trasladaron a la colonia de San Bernardo en la provincia del Chaco en Argentina, donde Stanisław Jędrzejak tenía tierras. En Argentina Wiktoria Błaszczak se casó con Krastu, inmigrante de Bulgaria. Juntos tenían una granja en Coronel du Graty (en un momento determinado contratan a 70 trabajadores de temporada, crían cabras y vacas). Tuvieron cuatro hijos: Eugenio, Dragan, Antonio y Eduardo. Wiktoria Błaszczak se quedó viuda. Vive en Coronel du Graty.