data nagrania | fecha de grabación del audio: 2019-11-09

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Argentyna

opis | descripción

Pierwsza podróż do Polski w 1977 roku

Tagi | etiquetas

Polska, Polonia, Polonia, lata 70., Polska, años setenta, Kruszewski, Rocardo

źródło | fuente

Nagranie Ricardo Kruszewskiego dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Ricardo Kruszewski disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0048_0002_0004