O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Mieczysława Kruszewskiego, ojca Ricardo Kruszewskiego, z okresu służby wojskowej w przedwojennej Polsce i podczas II wojny światowej. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Ricardo Kruszewskiego, w której opowiada m.in. o wojennych losach ojca i swojej pasji - kajakarstwie.

sobre la colección

La colección contiene fotografías de Mieczysław Kruszewski, padre de Ricardo Kruszewski, del período de servicio militar en Polonia antes de la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial. La colección también incluye un relato biográfico de Ricardo Kruszewski, en el que cuenta sobre el destino de su padre durante la guerra y sobre su pasión: el piragüismo.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 10.05.1951, prowincja San Luis (Argentyna)

Więcej o Ricardo Kruszewskim

Ricardo Kruszewski urodził się 10 kwietnia 1951 roku w prowincji San Luis w Argentynie. Jego rodzicami byli Maria z Bednarskich Kruszewska i Mieczysław Kruszewski. Ojciec w 1939 roku został aresztowany przez NKWD, więziony w więzieniu w Samborze i zesłany do łagru. Po wojnie trafił do Wielkiej Brytanii, wziął ślub i wyjechał do Argentyny.

Po krótkim czasie dołączyła do niego żona z synem Wojtkiem. Ricardo Kruszewski urodził się w prowincji San Luis, gdzie jego ojciec podjął pracę. Po kilku latach rodzina przeprowadziła się do Moreno, miejscowości oddalonej o 40 km od Buenos Aires. R. Kruszewski podjął studia inżynieryjne. Stał się prekursorem kajakarstwa w Argentynie. Założył i prowadzi firmę produkującą kajaki. Mieszka w Buenos Aires.