data nagrania | fecha de grabación del audio: 2019-11-24

opis | descripción

Poczucie tożsamości i stosunek do Polski i Argentyny

El sentido de identidad y la relación con Polonia y Argentina

Tagi | etiquetas

Polska, Argentyna, Argentina, Polonia, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, Bryszewska, Marta

źródło | fuente

Nagranie Marty Bryszewskiej dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Audio de Marta Bryszewska disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0063_0002_0004