O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie krewnych Marty Bryszewskiej z rodzin Bukowińskich i Skarbińskich. Najstarsze zdjęcia pochodzącą z końca XIX wieku. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Marty Bryszewskiej.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de los familiares de Marta Bryszewska de las familias Bukowiński y Skarbiński. Las fotos más antiguas son de finales del siglo XIX. La colección también incluye un relato biográfico de Marta Bryszewska.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 2.07.1955, Argentyna

Więcej o Marcie Bryszewskiej

Marta Maria Bryszewska. Urodziła się 2 lipca 1955 roku w Argentynie. Rodzice Wacław Byszewski i Danuta Anna z domu Bukowińska, przyjechali do Argentyny w październiku 1948 roku.

Uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry salezjanki, później ukończyła studia muzealnicze. Obecnie jest dyrektorką Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires oraz wiceprezeską Związku Polaków w Argentynie. Aktywnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne polskiej społeczności w Buenos Aires – jest kuratorką wystaw dot. historii i kultury Polonii argentyńskiej, autorką licznych publikacji na ten temat.
Ma trzy córki: Helenę, Monikę i Laurę.

más sobre Marta Bryszewska

Marta Maria Bryszewska nació el 2 de julio de 1955 en Argentina. Sus padres Wacław Byszewski y Danuta Anna Bukowińska, llegaron a la Argentina en octubre de 1948.

Estudió en un colegió de hermanas salesianas. Terminó la carrera de Museología. En la actualidad es directora de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyki de Buenos Aires. Desempeña también cargos en la Unión de los Polacos de la República Argentina dedicándose a la actividad cultural y social de la comunidad polaca en Buenos Aires. Fue curadora de numerosas exposiciones y autora de publicaciones relacionadas con la historia de la comunidad polaca en la Argentina.

Es madre de tres hijas: Helena, Monika y Laura.