data nagrania | fecha de grabación del audio: 2017-11-14

opis | descripción

Decyzja rodziców o wyjeździe z Wielkiej Brytanii do Argentyny

La decisión paterna sobre el viaje de Gran Bretaña a Argentina

Tagi | etiquetas

Wielka Brytania, Argentyna, Argentina, Gran Bretaña, emigracja, Polacy w Argentynie, Polacos en Argentina, emigración, Sobolewska, Barbara

źródło | fuente

Nagranie Barbary Sobolewskiej dostępne w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie.

Audio de Barbara Sobolewska disponible en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0001_0112_0002_0003