O kolekcji

Kolekcja zawiera relację biograficzną Barbary Sobolewskiej, w której opowiada m.in. o losach rodziców podczas II wojny światowej (wywiezienie do Związku Radzieckiego, udział ojca w walkach o Monte Cassino), pobycie rodziny w Wielkiej Brytanii i wyjeździe do Argentyny. Relacja dotyczy także edukacji, pracy Barbary Sobolewskiej w "Głosie Polskim", ponadto zawiera informacje o Zygmuncie Kicińskim.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 25.11.1945, Trani (Włochy)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1948

Więcej o Barbarze Sobolewskiej

Barbara Sobolewska urodziła się 25 listopada 1945 roku w Trani we Włoszech. Jej rodzice - Jadwiga i Włodzimierz w czasie wojny zostali deportowani do ZSRR, a potem razem z armią Andersa ewakuowali się różnymi drogami do Włoch. Ojciec walczył w bitwie pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny rodzina Sobolewskich wyjechała do Wielkiej Brytanii, a potem do Argentyny.

Zamieszkali w Buenos Aires, tam na świat przyszła siostra Zofia. Ojciec podjął pracę w firmach prowadzonych przez inżyniera Kicińskiego, który zatrudniał niemal wyłącznie Polaków. Barbara Sobolewska rozpoczęła studia architektoniczne, potem ukończyła kurs producencki. Obecnie pracuje w „Głosie Polskim” wydawanym w Argentynie.