data | fecha: 1919

opis | descripción

Gazeta „Los polacos y su independencia” (Polacy i ich niepodległość) z 19 stycznia 1919 autorstwa Leona Kibricka.

Periódico "Los polacos y su independencia" de 19 enero 1919 de Leon Kibricka.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, folklor, tradycja, niepodległość, organizacje społeczne, Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, stroje narodowe, Schreiber, Bolesław, Jasiński, Teresa

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0004