data | fecha: 1910-09-03

Zaproszenie na uroczystość zorganizowaną z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Invitación a un acto organizado con motivo del 500. aniversario de la batalla de Grünwald.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, rocznice, dokumenty, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, ulotka, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Towarzystwo Polskie w Buenos Aires, druk ulotny, bitwa pod Grunwaldem, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1910-09-03

Program balu zorganizowanego z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

Programa del baile organizado con motivo del 500. aniversario de la batalla de Grünwald.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, rocznice, organizacje społeczne, emigranci, bale, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Towarzystwo Polskie w Buenos Aires, druk ulotny, bitwa pod Grunwaldem, karnet, tańce, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1919

Gazeta „Los polacos y su independencia” (Polacy i ich niepodległość) z 19 stycznia 1919 autorstwa Leona Kibricka.

Periódico "Los polacos y su independencia" de 19 enero 1919 de Leon Kibricka.

tagi | etiquetas: Argentyna, Orzeł, Argentina, emigracja, Polonia, niepodległość, organizacje społeczne, Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, pomnik Adama Mickiewicza, herb Polski, herb Warszawy, Schreiber, Bolesław, Jasiński, Gustaw, Sudnik, Ryszard

data | fecha: 1919

Gazeta „Los polacos y su independencia” (Polacy i ich niepodległość) z 19 stycznia 1919 autorstwa Leona Kibricka.

Periódico "Los polacos y su independencia" de 19 enero 1919 de Leon Kibricka.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, folklor, tradycja, niepodległość, organizacje społeczne, Towarzystwo Polskie, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, stroje narodowe, Schreiber, Bolesław, Jasiński, Teresa

data | fecha: 1919

Gazeta „Los polacos y su independencia” (Polacy i ich niepodległość) z 19 stycznia 1919 autorstwa Leona Kibricka.

Periódico "Los polacos y su independencia" de 19 enero 1919 de Leon Kibricka.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, folklor, niepodległość, 1918, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, tradycje, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, documento, colectividad Polaca, emigrante, stroje narodowe, Dunajec, Schreiber, Bolesław, Kozłowska,Gertruda, Celiński

data | fecha: 1909

Ustawa Towarzystwa Polskiego w Buenos Aires wydana nakładem drukarni W. L. Anczyca i Spółka w Krakowie.

Estatuto de la Sociedad Polaca de Buenos Aires publicado por la imprenta W. L. Anczyca y Sociedad de Cracovia.

tagi | etiquetas: Polska, Kraków (Polska), emigracja, Polonia, Polska, dokumenty, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Towarzystwo Polskie w Buenos Aires, statut, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1917-01

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, wojny, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Towarzystwo Polskie w Buenos Aires, Polskie Towarzystwo Socjalno-Robotnicze Równość, odezwa, Polskie Towarzystwo Socjalno-Robotnicze „Równość”, apel, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1918-11-12

Odezwa Komitetu Narodowego Polski wzywająca Polaków do wzięcia udziału w manifestacji „ku czci aljantów i ich zwycięskiego zakończenia wojny”. Organizatorzy przestrzegają: „Nie zapomnieć kokardy narodowej”.

Manifiesto del Comité Nacional de Polonia que llama a los polacos a participar en una manifestación en homenaje a los aliados y el victorioso fin de la guerra. Los organizadores advierten: “No olviden la cinta nacional”.

tagi | etiquetas: Argentyna, Orzeł, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, odezwa, apel, odzyskanie niepodległości, Komitet Narodowy Polski, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1916

„Statuty” Koła Polskiego w Argentynie z 1915.

Estatutos del Círculo Polaco de Argentina de 1915.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, statut, Koło Polskie w Argentynie, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1918-07

Odezwa Polskiej Komisji Wojskowej Ameryki Południowej pt. „Rodacy! Polska będzie!”.

Manifesto de la Comisión Polaca del Ejército de América del Sur intitulado "Compatriotas! Polonia será!".

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, niepodległość, organizacje społeczne, dokument, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, odezwa, odzyskanie niepodległości, Polska Misja Wojskowa Ameryki Południowej, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1918

Polemika Stanisława Pyzika z księdzem Kuczerą.

Polémica entre Stanisław Pyzik y rdo. Kuczera,

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, emigracja, Polonia, religia, gazeta, ksiądz, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, gazetka, Towarzystwo Oświata w Apostoles, Pyzik, Stanisław, Schreiber, Bolesław, Kuczera

data | fecha: 1914-09

Ogłoszenie dotyczące Ogólnego Wiecu Polskiego zorganizowanego przez działaczy polonijnych po wybuchu I wojny światowej. Organizatorzy deklarują: „Wiedzeni poczuciem obowiązku względem Ojczyzny i miłości ku Niej, postanowiliśmy i tu, w Argentynie,...

Anuncio referente a la Reunión Genaral Polaca organizada por activistas polacos después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Organizadores declaran: „Guiados por un sentido del deber hacia la Patria y el amor por Ella, hemos decidido también...

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, I wojna światowa, niepodległość, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, wojny, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, odezwa, wiece, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1914 - 1918

Artykuł dotyczący zjazdu Polaków.

Artículo relativo a la Reunión Polaca.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, gazeta, I wojna światowa, organizacje społeczne, gazety, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, wojny, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1915-04-24

Apel prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla) do Polaków w Argentynie. Autor zwraca się o pomoc: „Setki tysięcy naszych żołnierzy giną na pobojowiskach...

Llamamiento de presidente de Comité General Suizo de Ayuda a Víctimas de la Guerra en Polonia de Henryk Sienkiewicz (escritor, laureado del Premio Nobel de Literatura) dirigido a Polacos en Argentina. Autor del llamamiento pide ayuda: „Cientos de miles...

tagi | etiquetas: Szwajcaria, Suiza, Vevey (Szwajcaria), emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, emigranci, pisarz, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Szwajcarski Komitet Generalny Henryk Sienkiewicz, Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1915-04-24

List prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla) i Antoniego Osuchowskiego do redaktora „Echa Polskiego” Bolesława Schreibera. Nadawcy zwracają się...

Carta de presidente de Comité General Suizo de Ayuda a Víctimas de la Guerra en Polonia de Henryk Sienkiewicz (escritor, laureado del Premio Nobel de Literatura) y de Antoni Osuchowski a Bolesław Schreiber - redactor de „Echo Polskie”. Remitentes...

tagi | etiquetas: Szwajcaria, Suiza, Vevey (Szwajcaria), emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, listy, emigranci, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, Echo Polskie, Schreiber, Bolesław, Osuchowski, Antoni

data | fecha: 1915-04-24

List prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla) i Antoniego Osuchowskiego do redaktora „Echa Polskiego” Bolesława Schreibera. Nadawcy zwracają się...

Carta de presidente de Comité General Suizo de Ayuda a Víctimas de la Guerra en Polonia de nombre de Henryk Sienkiewicz (escritor, laureado del Premio Nobel de Literatura) y de Antoni Osuchowski a Bolesław Schreiber - redactor de „Echo Polskie”....

tagi | etiquetas: Szwajcaria, Suiza, Vevey (Szwajcaria), emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, listy, emigranci, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, Echo Polskie, Schreiber, Bolesław, Osuchowski, Antoni

data | fecha: 1915-04-24

List prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla) i Antoniego Osuchowskiego do redaktora „Echa Polskiego” Bolesława Schreibera. Nadawcy zwracają się...

Carta de presidente de Comité General Suizo de Ayuda a Víctimas de la Guerra en Polonia de nombre de Henryk Sienkiewicz (escritor, laureado del Premio Nobel de Literatura) y de Antoni Osuchowski a Bolesław Schreiber - redactor de „Echo Polskie”....

tagi | etiquetas: Szwajcaria, Suiza, Vevey (Szwajcaria), emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, listy, emigranci, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, Echo Polskie, autograf, Schreiber, Bolesław, Osuchowski, Antoni

data | fecha: 1915-06-20

Program koncertu charytatywnego na rzecz ofiar wojny w Polsce.

Programa de un concierto caritativo en favor de las víctimas de la guerra en Polonia.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, muzyka, I wojna światowa, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, koncerty, program, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1915-06-20

Program koncertu charytatywnego na rzecz ofiar wojny w Polsce.

Programa de un concierto caritativo en favor de las víctimas de la guerra en Polonia.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, muzyka, I wojna światowa, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, koncerty, program, Schreiber, Bolesław

data | fecha: 1915-09-10

Sprawozdanie Komitetu Funduszu Polskiego w Buenos Aires dotyczące środków zebranych na pomoc Polakom walczącym na frontach I wojny światowej.

Informe de Comité de Fondos Polacos en Buenos Aires sobre los medios recogidos para ayudar a los Polacos que luchan en los frentes de la Primera Guerra Mundial.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, dokument, emigranci, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Komitet Funduszu Polskiego w Buenos Aires, Schreiber, Bolesław