data | fecha: 1914 - 1918

opis | descripción

Artykuł dotyczący zjazdu Polaków.

Artículo relativo a la Reunión Polaca.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, gazeta, I wojna światowa, organizacje społeczne, gazety, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, wojny, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Schreiber, Bolesław

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0013