data | fecha: 1915-04-24

opis | descripción

List prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Henryka Sienkiewicza (pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla) i Antoniego Osuchowskiego do redaktora „Echa Polskiego” Bolesława Schreibera. Nadawcy zwracają się z prośbą o włącznie się w działania Komitetu poprzez założenie w Argentynie organizacji zajmującej się pomocą dla Polaków.

Carta de presidente de Comité General Suizo de Ayuda a Víctimas de la Guerra en Polonia de nombre de Henryk Sienkiewicz (escritor, laureado del Premio Nobel de Literatura) y de Antoni Osuchowski a Bolesław Schreiber - redactor de „Echo Polskie”. Remitentes piden compromiso en la acción del Comité a través de la fundación de una organización dedicada a la ayuda a los Polacos en Argentina.

Tagi | etiquetas

Szwajcaria, Suiza, Vevey (Szwajcaria), emigracja, Polonia, I wojna światowa, organizacje społeczne, listy, emigranci, pomoc, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, Echo Polskie, Schreiber, Bolesław, Osuchowski, Antoni

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0016