data | fecha: 1915-06-20

opis | descripción

Program koncertu charytatywnego na rzecz ofiar wojny w Polsce.

Programa de un concierto caritativo en favor de las víctimas de la guerra en Polonia.

Tagi | etiquetas

Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, Polonia, muzyka, I wojna światowa, organizacje społeczne, emigranci, Polacy w Argentynie, organizacje polonijne, emigrant, Polacos en Argentina, emigración, siglo XX, documento, colectividad Polaca, emigrante, koncerty, program, Schreiber, Bolesław

źródło | fuente

Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, reprodukcje cyfrowe w Ośrodku KARTA w Warszawie

Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires, copias digitales en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0002_0005_0001_0018