data | fecha: 1938

opis | descripción

Zdjęcia Ludwika Firlejczyka ze świadectwa zdrowia umysłowego i zdolności do pracy wystawionego przez Syndykat Emigracyjny w dniu 7.06.1938 w Warszawie.

La foto de Ludwik Firlejczyk del certificado psicológico de salud mental y capacidad laboral de Ludwik Firlejczyk emitido por el Sindicato de Emigración el 7 de junio de 1938 en Varsovia.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, dokumenty, księża, zdjęcie legitymacyjne, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0003