data | fecha: 1938

Świadectwo zdrowia umysłowego i zdolności do pracy wystawione dla Ludwika Firlejczyka przez Syndykat Emigracyjny w dniu 7.06.1938 w Warszawie. Strona 1.

Certificado psicológico de salud mental y capacidad laboral de Ludwik Firlejczyk emitido por el Sindicato de Emigración el 7 de junio de 1938 en Varsovia. Página 1.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, dokumenty, księża, zdjęcie legitymacyjne, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

data | fecha: 1938

Zdjęcia Ludwika Firlejczyka ze świadectwa zdrowia umysłowego i zdolności do pracy wystawionego przez Syndykat Emigracyjny w dniu 7.06.1938 w Warszawie.

La foto de Ludwik Firlejczyk del certificado psicológico de salud mental y capacidad laboral de Ludwik Firlejczyk emitido por el Sindicato de Emigración el 7 de junio de 1938 en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, dokumenty, księża, zdjęcie legitymacyjne, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

data | fecha: 1938

Świadectwo zdrowia umysłowego i zdolności do pracy wystawione dla Ludwika Firlejczyka przez Syndykat Emigracyjny w dniu 7.06.1938 r. w Warszawie. Strona 2.

Certificado psicológico de salud mental y capacidad laboral de Ludwik Firlejczyk emitido por el Sindicato de Emigración el 7 de junio de 1938 en Varsovia. Página 2.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Warszawa (Polska), II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, dokumenty, księża, zdjęcie legitymacyjne, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

data | fecha: data nieznana

Zaświadczenie wojskowe wystawione dla Ludwika Firlejczyka. Strona 1.

Certificado militar para Ludwik Firlejczyk. Página 1.

tagi | etiquetas: Polska, wojsko, Polska, katolicyzm, religia, służba wojskowa, dokumenty, księża, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

data | fecha: data nieznana

Zaświadczenie wojskowe wystawione dla Ludwika Firlejczyka. Strona 2.

Certificado militar para Ludwik Firlejczyk. Página 2.

tagi | etiquetas: Polska, wojsko, Polska, katolicyzm, religia, służba wojskowa, dokumenty, księża, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

data | fecha: 1963

Artykuł dotyczący Ludwika Firlejczyka wydrukowany w dn. 7.06.1963 r. w wydawanej w Villa Angela gazecie "Esquiu".

Artículo sobre Ludwik Firlejczyk en el periódico "Esquiu" publicado en Villa Angela el 7 de juno de 1963.

tagi | etiquetas: Argentyna, lata 60., katolicyzm, religia, prasa, gazeta, księża, gazety, artykuł, lata 60-te, redemptoryści, zgromadzenia,

data | fecha: 1963

Artykuł dotyczący Ludwika Firlejczyka wydrukowany w dn. 24.05.1963 r. w wydawanej w Villa Angela gazecie "Esquiu".

Artículo sobre Ludwik Firlejczyk en el periódico "Esquiu" publicado en Villa Angela el 24 de mayo de 1963.

tagi | etiquetas: Argentyna, lata 60., katolicyzm, religia, prasa, gazeta, księża, gazety, artykuł, lata 60-te, redemptoryści, zgromadzenia,

data | fecha: 1909

Świadectwo szczepienia ospy wystawione ojcu Edwardowi Hryniewickiemu.

Certificado de vacunación contra la viruela para el Padre Edward Hryniewicki.

tagi | etiquetas: Polska, Polska, katolicyzm, religia, księża, ospa, zgromadzenia, redemtoryści, szczepienia,

data | fecha: 1936

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Obrony Przeciwlotniczo Gazowej wydane 22.05.1936 r. przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej dla ojca Edwarda Hryniewickiego. Fragment zaświadczenia: "Przez komorę gazową przeszedł 14 maja 1936".

Certificado de finalización del curso de la Defensa Antiaérea emitido por la Liga de la Defensa Aérea y De Gas para el padre Edward Hryniewicki. Fragmento del certificado "Pasó por la cámara de gas el 14 de mayo de 1936".

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Toruń (Polska), lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, księża, kursy, lata 30-te, szkolenia, redemtoryści, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,

data | fecha: data nieznana

List od rodziny Edwarda Hryniewickiego.

Una carta de la familia de Edward Hryniewicki.

tagi | etiquetas: , rodzina, katolicyzm, religia, listy, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

data | fecha: data nieznana

List od rodziny Edwarda Hryniewickiego.

Una carta de la familia de Edward Hryniewicki.

tagi | etiquetas: , rodzina, katolicyzm, religia, listy, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

data | fecha: data nieznana

List od rodziny Edwarda Hryniewickiego.

Una carta de la familia de Edward Hryniewicki.

tagi | etiquetas: , rodzina, katolicyzm, religia, listy, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

data | fecha: data nieznana

Ojciec Luis Firlejczyk z nieznanym bratem.

Padre Luis Firlejczyk con uno de los Hermanos.

tagi | etiquetas: , katolicyzm, religia, księża, redemptoryści, zgromadzenia,

data | fecha: data nieznana

Ojcowie redemtoryści: z Polski, m.in. o. Stanisław Misiaszek (1. z lewej), o. Edward Hryniewicki (3. z prawej).

Padres Redentoristas: P. Stanisław Misiaszek (1.° de la izquierda) y P. Edward Hryniewicki (3.° de la derecha), entre otros.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

data | fecha: data nieznana

Ojcowie redemtoryści: z Polski, m.in. o. Stanisław Misiaszek (2. z lewej), o. Edward Hryniewicki (2. z prawej).

Padres Redentoristas: P. Stanisław Misiaszek (2.° de la izquierda) y P. Edward Hryniewicki (3.° de la derecha), entre otros.

tagi | etiquetas: Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

data | fecha: 1934-08-15

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Na zdjęciu prawdopodobnie z rodziną po mszy prymicyjnej.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. En la fotografía probablemente con su familia después de celebrar su primera misa.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Tuchów (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, prymicja, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, prymicje, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Zdjęcie wykonane na Wawelu, w głębi widać Pomnik Tadeusza Kościuszki.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. La fotografía fue tomada en Wawel, en el fondo se ve el monumento a Tadeusz Kościuszko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kraków (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, pałace, międzywojnie, okres międzywojenny, pomniki, lata 30-te, parasol, redemptoryści, zgromadzenia, Wawel, Hryniewicki, Edward

data | fecha: lata 30.

Redemptoryści.

Los redentoristas.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco. Zdjęcie wykonane na w kościele na Skałce (Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława...

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco. La fotografía fue tomada en la Iglesia en la Roca (la Iglesia del Arcángel San Miguel...

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kraków (Polska), lata 30., II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, kościoły, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, pomniki, lata 30-te, redemptoryści, zgromadzenia, św. Stanisław, Hryniewicki, Edward

data | fecha: 1937

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kraków (Polska), lata 30., portret, II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, portrety, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward