data | fecha: data nieznana

opis | descripción

Zaświadczenie wojskowe wystawione dla Ludwika Firlejczyka. Strona 1.

Certificado militar para Ludwik Firlejczyk. Página 1.

Tagi | etiquetas

Polska, wojsko, Polska, katolicyzm, religia, służba wojskowa, dokumenty, księża, redemptoryści, zgromadzenia, zaświadcznie,

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0005