data | fecha: data nieznana

opis | descripción

List od rodziny Edwarda Hryniewickiego.

Una carta de la familia de Edward Hryniewicki.

Tagi | etiquetas

, rodzina, katolicyzm, religia, listy, księża, zgromadzenia, redemtoryści,

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0014