data | fecha: 1937

opis | descripción

Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

Tagi | etiquetas

Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Kraków (Polska), lata 30., portret, II RP, Polska, katolicyzm, religia, II Rzeczpospolita, księża, międzywojnie, okres międzywojenny, lata 30-te, redemptoryści, portrety, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0020