data | fecha: lata 40. - lata 50.

opis | descripción

Grupa ludzi i ojcowie redemptoryści. Po prawej siedzi Edward Hryniewicki (1909-1959) – redemptorysta, przyjechał do Argentyny 19 grudnia 1939 roku, posługę misyjną pełnił głównie w prowincji Chaco.

Un grupo de personas y sacerdotes redentoristas. A la derecha está sentado Edward Hryniewicki (1909-1959): redentorista, llegó a Argentina el 19 de diciembre de 1939, llevó a cabo servicios misioneros sobe todo en la provincia del Chaco.

Tagi | etiquetas

Argentyna, prowincja Chaco (Argentyna), katolicyzm, religia, orkiestra, księża, lata 50-te, lata 40-te, redemptoryści, zgromadzenia, Hryniewicki, Edward

źródło | fuente

Centralne Archiwum Historyczne Redemptorystów w Wiceprowincji Resistencia, reprodukcje cyfrowe w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires i w Ośrodku KARTA w Warszawie

Archivo Central Histórico de Redentoristas en la Viceprovincia de Resistencia, copias digitales en la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko en Buenos Aires y en Ośrodek KARTA en Varsovia.

sygnatura | signatura: PL_1001_FOK_0150_0003_0008_0001_0040