data | fecha: 1946-06

Franciszek Slusarz – żołnierz 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz - soldado del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Urbisaglia (Włochy), II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1944-02-12

Franciszek Slusarz z kolegami z 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz con compañeros del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: Taranto (Włochy), Włochy, Italia, II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, 8 pułk artylerii, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1943-03-15

Franciszek Slusarz (1. z prawej) z kolegami.

Franciszek Slusarz (1 de la derecha) con compañeros.

tagi | etiquetas: Irak, Habbanija (Irak), II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, restauracja, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, kelner, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1943-12-25

Franciszek Slusarz (1. z prawej) ze swoim oddziałem.

Franciszek Slusarz (1 de la derecha) con su división

tagi | etiquetas: Egipt, Giza (Egipt), Egipto, II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1943-03-15

Franciszek Slusarz (1. z prawej) z kolegą.

Franciszek Slusarz (1 de la derecha) con un compañero.

tagi | etiquetas: Irak, Habbanija (Irak), II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1943-03-15

Franciszek Slusarz (w środku) z kolegami.

Franciszek Slusarz (en el centro) con compañeñros.

tagi | etiquetas: Irak, Habbanija (Irak), II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: ok. 1943

Franciszek Slusarz ze swoim oddziałem.

Franciszek Slusarz con su división

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, broń, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1942 - 1944

Franciszek Slusarz – żołnierz 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz - soldado del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Armia Andersa, namioty, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1942 - 1944

Franciszek Slusarz ze swoim oddziałem.

Franciszek Slusarz con su división

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, broń, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1942 - 1944

Franciszek Slusarz – żołnierz 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz - soldado del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, namiot, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1942 - 1944

Franciszek Slusarz – żołnierz 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz - soldado del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, portret, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 1942 - 1944

Franciszek Slusarz – żołnierz 8. Pułku Artylerii.

Franciszek Slusarz - soldado del Regimiento 8 de Artilleria.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, portret, Armia Andersa, żołnierze, lata 40., 2 Korpus Polski, Wojsko Polskie, artyleria, lata 40-te, años 1940, años cuarenta, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, ejército de Anders, 8 pułk artylerii, Ejército Polaco del General Wladyslaw Anders, soldado, II Cuerpo Polaco, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Uroczystości rocznicowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z udziałem prezesa argentyńskiego koła SPK Franciszka Slusarza (2. od prawej).

Festejos de aniversario de la Asociación de Ex combatientes Polacos con la participación del Presidente del Círculo argentino SPK Franciszek Sluszrz (2 de la derecha).

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Uroczystości rocznicowe z udziałem prezesa argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszka Slusarza (w głębi, patrzy w obiektyw).

Festejos de aniversario con la participación del Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz (al fondo, mirando al objetivo).

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Uroczystości rocznicowe z udziałem prezesa argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszka Slusarza (2. z prawej).

Festejos de aniversario con la participación del Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz (2 de la derecha).

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Uroczystość z udziałem prezesa argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszka Slusarza (4. z prawej).

Festejos con la participación del Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz (4 de la derecha).

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Prezes argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszek Slusarz.

El Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz.

tagi | etiquetas: , II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Uroczystości z udziałem prezesa argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszka Slusarza.

Festejos con la participación del Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: lata 90.

Prezes argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszek Slusarz.

El Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz.

tagi | etiquetas: Włochy, Italia, Monte Cassino (Włochy), II wojna światowa, lata 90., weterani, kombatant, kombatanci, lata 90-te, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek

data | fecha: 2000

Spotkanie po capstrzyku z udziałem (od lewej) księdza Wiesława Pawłowskiego, prezesa argentyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Franciszka Slusarza, Z. Spławińskiego, Z. Pazery, T. Żukowskiego.

Encuentro después de la retreta con la participación (de izq. a der.) padre Wiesław Pawłowski, el Presidente del círculo argentino SPK Franciszek Slusarz, Z. Spławiński, Z. Pazer, T. Żukowski.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, II wojna światowa, weterani, kombatant, kombatanci, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, SKP, Slusarz, Franciszek