O kolekcji

Kolekcja zawiera fotografie Franciszka Slusarza z okresu II wojny światowej oraz z uroczystości w lat 90., w których brał udział jako prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie. Do kolekcji należy także relacja biograficzna, w której opowiada m.in. o pobycie w Związku Radzieckim podczas wojny.

sobre la colección

La colección incluye fotografías de Franciszek Slusarz de la Segunda Guerra Mundial y de las celebraciones en la década de los 90, en las que participó como presidente de la Asociación de Ex Combatientes Polacos en Argentina. La colección incluye también un relato biográfico sobre su estancia en la Unión Soviética durante la guerra.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 1.10.1924, Jodkiszki koło Bieniakoń (woj. wileńskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: po 1945

Więcej o Franciszku Slusarzu

Franciszek Slusarz urodził się 1 października 1924 roku w osadzie wojskowej Jodkiszki koło Bieniakoń (woj. wileńskie, II RP). 10 lutego 1940 roku wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Pracował, między innymi, w kopalni złota.

Po zawarciu układu Sikorski-Majski trafił (po długiej podróży do miejsca zbornego) do armii gen. Andersa. Walczył w kampanii włoskiej. Po zakończeniu wojny przebywał w Sheffield w Wielkiej Brytanii, następnie wyjechał do Argentyny. Od 1993 roku prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie. 

más sobre Franciszek Slusarz

Franciszek Slusarz nació el 1 de octubre de 1924 en la localidad militar de Jodkiszki cerca de Bieniakoń (voivodía de Vilna en los tiempos de la Segunda República Polaca). El 10 de febrero de 1940 junto con la familia fue deportado a Kazajstán. Trabajó en una mina de oro, entre otros.

Tras haberse firmado el pacto Sikorski-Majski formó parte del Ejército Polaco del general Anders. Luchó en la campaña italiana. Al terminarse la guerra se instaló en Sheffield en Gran Bretaña. Más tarde se marchó a Argentina. Desde 1993 preside la Asociación de Ex Combatientes Polacos en Argentina.