data nagrania | fecha de grabación: 2012-11-17, 2012-11-19

miejsce nagrania | lugar de grabación del audio: Buenos Aires, Argentyna

Język | Idioma: polski

długość nagrania | duración del audio: 08 h 05 m

o czym opowiada

Życie codzienne w osadzie wojskowej Jodkiszki koło Bieniakoń (woj. wileńskie, Polska) do 1940 roku, deportacja do Kazachstanu (luty 1940), praca w kopalni złota, opis podróży do punktu zbiorczego tworzącej się armii gen. Władysława Andersa w ZSRR: przyjazd do miejscowości Guzar, pobyt w Kermine (Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka), wyjazd do Persji, następnie Iraku (pobyt w brytyjskiej bazie lotniczej w Habanija), Libanu, Egiptu, Włoch (udział w działaniach wojennych na froncie włoskim), zakończenie wojny i przyjazd do Wielkiej Brytanii, wyjazd do Argentyny.

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Jodkiszkik. Bieniakonie. Deportacja do Kazachstanu w lutym 1940

Jodkiszki cerca de Bieniakonie. Deportación a Kazajstán en febrero de 1940

tagi | etiquetas: ZSRR, Bieniakonie, Kazachska SRR, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Jodkiszki, Kazajstán, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, deportacja, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Slusarz, Franciszek

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Kazachstan. Miejsce deportacji

Kazajstán. Lugar de deportación

tagi | etiquetas: ZSRR, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Kazajstán, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, deportacja, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Slusarz, Franciszek

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Kazachstan. Praca

Kazajstán. Trabajo

tagi | etiquetas: ZSRR, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Kazajstán, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, deportacja, praca, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Slusarz, Franciszek

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Wybuch wojny między ZSRR a III Rzeszą. 22 czerwca 1941

Estallido de la guerra entre la URSS y el Tercer Reich, 22 de junio de 1941

tagi | etiquetas: ZSRR, III Rzesza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Tercer Reich, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Slusarz, Franciszek

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Propaganda radziecka

Propaganda soviética

tagi | etiquetas: ZSRR, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, radio, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, Wasilewska, Wanda, Slusarz, Franciszek

data nagrania | fecha de grabación del audio: 2012-11-17, 2012-11-19

Grzebanie zmarłych na dyzenterię

Enterramiento de los muertos de disentería

tagi | etiquetas: ZSRR, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, II wojna światowa, lata 40., ZSRR, Segunda Guerra Mundial, II Guerra Mundial, dyzenteria, Slusarz, Franciszek