data | fecha: lata 30.

Polska kolonia założona w 1932 roku.

Colonia polaca fundada en 1932.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, kolonie, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, osadnicy, prowincja Misiones, Rodriguez, Juan Carlos

data | fecha: 1953

Nauczyciele i uczniowie szkoły w Polanie.

Maestros y alumnos en una escuela en Polany.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, szkolnictwo, lata 50., wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 50-te, kolonie, Polacos en Argentina, emigración, años 1950, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, lata 50., Rodriguez, Juan Carlos

data | fecha: 1937

Fundatorzy pierwszej szkoły w Polanie.

Fundadores de la primera escuela en Polany.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 30., szkoły, wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, kolonie, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, osadnicy, Rodriguez, Juan Carlos

data | fecha: 1932

Rodzina Kuszpitów (od lewej): Antonio Kuszpit, Juan Kuszpit, Elsa Kuszpit.

Familia Kuszpit.(de izq. a der) Antonio Kuszpit, Juan Kuszpit, Elsa Kuszpit.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 30., wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 30-te, domy, kolonie, años 1930, Polacos en Argentina, emigración, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, osadnicy, Rodriguez, Juan Carlos

data | fecha: ok. 1944

Rodzina Kuszpitów (od lewej ) - Juan Kuszpit, Antonio Kuszpit z Raulem Kuszpitem na rękach, Juan Kuszpit i dzieci Ricardo i Elsa Kuszpit.

Familia Kuszpit.(de izq. a der) Juan Kuszpit, Antonio Kuszpit con Raul Kuszpit en sus brazos, Juan Kuszpit y los niños Ricardo y Elsa Kuszpit.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, rodzina, lata 40., wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, kolonie, Polacos en Argentina, emigración, años 1940, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, Rodriguez, Juan Carlos

data | fecha: lata 60.

Fiesta patria - święto narodowe w szkole.

Fiesta patria.

tagi | etiquetas: Kolonia, Argentyna, Argentina, Polana (Misiones, Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., uroczystości, wieś, rolnictwo, osadnictwo, emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, kolonie, Polacos en Argentina, emigración, años 1960, chacra, Polacy w Misiones, osady, osada, Rodriguez, Juan Carlos