data | fecha: lata 30.

Strona paszportu rodziny Senejko - Jerzego oraz Katarzyny Senejko wraz z dziećmi: synem Jerzym i córkami Marią i Anastazją.

Pasaporte de la familia Senejko. Jerzy y Katarzyna con sus hijos: Jerzy, Maria y Anastazja.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona paszportu rodziny Senejko - Jerzego oraz Katarzyny Senejko wraz z dziećmi: synem Jerzym i córkami Marią i Anastazją.

Página del pasaporte de la familia Senejko, Jerzy y Katarzyna Senejko, con los niños: su hijo Jerzy y sus hijas Maria y Anastasia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona paszportu rodziny Senejko - Jerzego oraz Katarzyny Senejko wraz z dziećmi: synem Jerzym i córkami Marią i Anastazją.

Página del pasaporte de la familia Senejko, Jerzy y Katarzyna Senejko, con los niños: su hijo Jerzy y sus hijas Maria y Anastasia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona paszportu rodziny Senejko - Jerzego oraz Katarzyny Senejko wraz z dziećmi: synem Jerzym i córkami Marią i Anastazją.

Página del pasaporte de la familia Senejko, Jerzy y Katarzyna Senejko, con los niños: su hijo Jerzy y sus hijas Maria y Anastasia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona paszportowa z wizą emigracyjną wydaną przez Komisariat Rządu m. st. Warszawy, Inspektora Emigracyjnego dn. 31.03.1938 roku.

Página del pasaporte con la visa inmigratoria emitida por la Comisaria del Gobierno de la ciudad de Varsovia, por el Inspector de Emigraciones del 31.03.1938.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-01-24

Świadectwo lekarskie Jerzego Senejko, syna Stefana i Enfrozyny z d. Parnak, urodzonego dn. 27.09.1896 r. w Babicach, w powiecie biłgorajskim, wystawione przez Komisariat Rządu m.st. Warszawy, Inspektora Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado médico de Jerzy Senejko, hijo de Stefan y Enfrozyna (de soltera Parnak), nacido el 27-09.1896 en Babice, en el distrito Biłgorajski, emitido por la Comisaria del Gobierno de la Ciudad de Varsovia, por el Inspector de Emigraciones en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-03-31

Świadectwo lekarskie Jerzego Senejko, syna Stefana i Enfrozyny z d. Parnak, urodzonego dn. 27.09.1896 r. w Babicach, w powiecie biłgorajskim, wystawione przez Komsarjat Rządu m.st. Warszawy, Inspektora Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado médico de Jerzy Senejko, hijo de Stefan y Enfrozyna (de soltera Parnak), nacido el 27-09.1896 en Babice, en el distrito Biłgorajski, emitido por la Comisaria del Gobierno de la Ciudad de Varsovia, por el Inspector de Emigraciones en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-01-19

Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Jerzego Senejko, syna Stefana i Enfrozyny z d. Parnak, urodzonego 27.09.1896 r. w Babicach, w powiecie biłgorajskim, wystawione przez Zarząd Gminy Babice dla Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado de no haber ejercido mendicidad expedido a nombre de Jerzy Senejko, hijo de Stefan y Enfrozyna (de soltera Parnak), nacido el 27 de septiembre de 1896 en Babice en el distrito de Biłgoraj, expedido por las autoridades de Babice para el Sindicato de Emigración en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, świadectwo, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-01-19

Świadectwo o nieuprawianiu żebraniny wydane dla Jerzego Senejko, syna Stefana i Enfrozyny z d. Parnak, urodzonego dn. 27.09.1896 r. w Babicach, w powiecie biłgorajskim, wystawione przez Zarząd Gminy Babice dla Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie.

Certificado de no haber ejercido mendicidad expedido a nombre de Jerzy Senejko, hijo de Stefan y Enfrozyna (de soltera Pamak), nacido el 27.09.1896 en Babice, del pueblo de Stryjówka de la comunidad de Jeziory en el distrito de Grodno. Fue expedido por el Sindicato de Emigración.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1939-04-12

Zaświadczenie lekarskie o nie chorowaniu na jaglicę wystawione dla Jerzego Senejko przez Syndykat Emigracyjny.

Certificado médico de no haber padecido tracoma emitido para Jerzy Senejko por el Sindicato Emigratorio.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, zaświadczenie, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Karta sanitarna wystawiona dla Jerzego Senejko.

Certificado de salud emitido para Jerzy Senejko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Lublin (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona dokumentu tożsamości Jerzego Senejko.

Página del documento de identidad de Jerzy Senejko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona karty sanitarnej kwalikifująca do wyjazdu dla Jerzego Senejko.

Página del certificado de salud calificándolo como apto para el viaje al exterior de Jerzy Senejko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Strona karty sanitarnej z wypisem chorób dyskwalifikujacych do wyjazdu.

Página del certificado de salud con el listado de enfermedades que descalifican al interesado para un viaje al exterior.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1937-12-21

Wypis z aktu urodzenia dla Jerzego Senejki, syna Stefana i Eufrozymy z d. Parnak, urodzonego dn. 27.10.1896 r.

Copia de la partida de nacimiento de Jerzy Senejko, hijo de Stefan y Eufrozyma (de soltera Parnak), nacido el 27.10.1896.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Babice (powiat biłgorajski, Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-04-12

Świadectwo szczepienia ospy Jerzego Senejko - ojca Anastazji, wydane przez Syndykat Emigracyjny w Warszawie.

Certificado de vacunación contra la viruela de Jerzy Senejko -padre de Anastasia, emitido por el Sindicato Emigratorio en Varsovia.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, świadectwo, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938

Karta sanitarna wystawiona dla Anastazji Senejko.

Certificado de salud emitido para Anastasia Senejko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: lata 30.

Karta kwalifikacyjna do wyjazdu, zaświadczająca o dobrym stanie zdrowia.

Certificado de aptitud para el viaje. Confirma el buen estado de salud.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-04-07

Zaświadczenie dla Anastazji Senejko o niechorowaniu na jaglicę.

Certificado médico de no haber padecido tracoma emitido para Anastasia Senejko

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja

data | fecha: 1938-04-07

Świadectwo szczepienia ospy wystawione dla Anastazji Senejko.

Certificado de vacunación contra la viruela emitido para Anastasia Senejko.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, Varsovia, Warszawa (Polska), emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, Polacos en Argentina, emigración, anos treinta, anos 1930, dwudziestolecie, colectividad Polaca, Senejko, Anastazja