O kolekcji

Kolekcka zawiera dokumenty członków rodziny Senejko, wystawione m.in. w związku z ich wyjazdem do Argentyny. Do kolekcji należy także relacja biograficzna Anastazji Senejko, w której opowiada m.in. o podróży z Polski do Argentyny i trudnościach związanych z przystosowaniem się do życia w Argentynie.

sobre la colección

La colección incluye documentos de la familia Senejko, relacionados con su viaje a la Argentina. La colección incluye también un relato biográfico de Anastazja Senejko, en el que cuenta sobre el viaje de Polonia a Argentina y las dificultades asociadas con la adaptación a la vida en Argentina.

Data i miejsce urodzenia | fecha y lugar de nacimiento: 21.10.1928, Babice (woj. lubelskie, Polska)

Data przybycia do Argentyny | fecha de la llegada a la Argentina: 1938

Więcej o Anastazji Senejko

Anastazja Senejko urodziła się 28 października 1928 we wsi Babica (województwo lubelskie, II RP). Ojciec Anastazji Senejko – Jerzy Senejko był w Babicy podsołtysem i działaczem wiejskim. Rodzina (ojciec, matka, troje dzieci: Jerzy, Maria, Anastazja) wyjechała z Polski do Argentyny w 1938 roku.

Kupili działkę i osiedli w kolonii Gobernador Lanusse w prowincji Misiones. Anastazja Senejko rozpoczęła edukację jeszcze w Polsce (uczęszczała do szkoły półtora roku, do momentu wyjazdu), a kontynuowała od 1941 roku w Argentynie. Ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Pracowała z rodzicami na roli w kolonii Gobernador Lanusse. Na przełomie lat 40. i 50. przez sześć lat mieszkała w Buenos Aires, gdzie pracowała w fabryce. W Buenos Aires poznała swojego przyszłego męża. Ślub miał miejsce w 1952 roku. Anastazja Senejko po kolejnych dwóch latach przeniosła się z powrotem do prowincji Misiones (razem z mężem i pierwszym dzieckiem), aby doglądać chorego ojca. Od około 30 lat mieszka w Wandzie. Ma dwoje dzieci.

más sobre Anastazja Senejko

Anastazja Senejko nació el 28 de octubre de 1928 en el pueblo de Babica (voivodía de Lublin, Segunda República Polaca). El padre de Anastazja Senejko, Jerzy Senejko, fue segundo del alcalde del pueblo y destacó también como activista rural. La familia Senejko (los padres con tres hijos: Jerzy, Maria y Anastazja) se marchó a Argentina en 1938.

Se compraron una parcela y se instalaron en la colonia Gobernador Lanusse en la provincia de Misiones. Anastazja empezó su educación todavía en Polonia (asistió al colegio durante un año y medio). Volvió a ir al colegio en 1941 en Argentina donde hizo cuatro cursos. Trabajó con los padres en el campo en la colonia Gobernador Lanusse. A finales de los años 40 y a principios de los años 50 trabajó durante seis años en una fábrica en Buenos Aires. En la capital argentina conoció a su futuro marido. Se casaron en 1952. Al cabo de dos años Anastazja Senejko se mudó con el marido y su primer hijo de nuevo a la provincia de Misiones para cuidar a su padre que estaba enfermo. Desde unos 30 años vive en Wanda. Tiene dos hijos.