data | fecha: lata 30.

Okładka paszportu rodzinnego Franciszka Konerta z Białegostoku. Jego rodzina wyemigrowała do Argentyny w 1938 roku.

Portada del pasaporte familiar de Franciszek Konert, de Białystok. Su familia emigró a Argentina en el año 1938.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, okładka, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: 1938

Strona paszportowa rodziny Franciszka Konerta uprawniająca do jednorazowego wyjazdu za granicę, z wbitą wizą z dnia 22 kwietnia 1938 roku. Rodzina wyemigrowała do Wandy, a następnie, w tym samym roku, do Gobernador Lanusse.

Página del pasporte de la familia de Franciszek Konert habilitando a una salida al exterior por una vez,con el visado del día 22.04.1938. La familia emigró a la ciudad de Wanda y, posteriormente, ese mismo año, se trasladó a la ciudad de Gobernador Lanusse.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: 1938

Strona paszportowa rodziny Franciszka Konerta uprawniająca do jednorazowego wyjazdu za granicę, z wbitą wizą z dnia 22 kwietnia 1938 roku. Rodzina wyemigrowała do Wandy, a następnie, w tym samym roku, do Gobernador Lanusse.

Página del pasporte de la familia de Franciszek Konert habilitando a una salida al exterior por una vez,con el visado del día 22.04.1938. La familia emigró a la ciudad de Wanda y, posteriormente, ese mismo año, se trasladó a la ciudad de Gobernador Lanusse.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: 1938-05-10

Strona kontraktu Franciszka i Heleny Konert na zakup ziemi w Gobernador Lanusse, zawartego w dniu 19.01.1934 roku.

Página del contrato de Franciszek y Helena Konert por la compra de tierras en Gobernador Lanusse, realizado el 19.01.1934.

tagi | etiquetas: Argentyna, Buenos Aires (Argentyna), Argentina, emigracja, lata 30., dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 30.

Strona paszportowa ze zdjęciem rodziny Franciszka Konerta z Białegostoku. Wyemigrowali do Argentyny w 1938 roku.

Página del pasaporte con la fotografía de la familia de Franciszek Konert de Białystok con su mujer e hijo. La familia emigró a Argentina en 1938.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, dokumenty, dokument, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: 1938

Strona paszportowa rodziny Franciszka Konerta uprawniająca do jednorazowego wyjazdu za granicę, z wbitą wizą z dnia 22 kwietnia 1938 roku. Rodzina wyemigrowała do Wandy, a następnie, w tym samym roku, do Gobernador Lanusse.

Página del pasporte de la familia de Franciszek Konert habilitando a una salida al exterior por una vez,con el visado del día 22.04.1938. La familia emigró a la ciudad de Wanda y, posteriormente, ese mismo año, se trasladó a la ciudad de Gobernador Lanusse.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, Polonia de entreguerras, emigración, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 30.

Wizyta duszpasterska.

Visita pastoral.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Misiones (Argentyna), emigracja, lata 30., motoryzacja, samochód, ksiądz, księża, emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, błoto, Konert, Maria

data | fecha: lata 60.

Wywózka drewna z lasu (selva).

Traslado de leña desde la selva.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Argentyna), emigracja, lata 60., emigranci, lata 60-te, drewno, ciężarówka, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 60.

Bolesław i Maria Konert, z d. Parnak, podczas wycieczki po Paranie.

Bolesław y Maria Konert (de soltera Parnak) durante una excursión por el río Paraná.

tagi | etiquetas: Łódź, Argentyna, Argentina, Parana (Argentyna), emigracja, lata 60., rzeka, łódź, emigranci, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Paraná, Konert, Maria

data | fecha: lata 60.

Bolesław i Maria Konert, z d. Parnak, podczas wycieczki po Paranie.

Bolesław y Maria Konert (de soltera Parnak) durante una excursión por el río Paraná.

tagi | etiquetas: Łódź, Argentyna, Argentina, Parana (Argentyna), emigracja, lata 60., łódź, emigranci, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Paraná, Konert, Maria

data | fecha: lata 30.

Zdjęcie paszportowe polskich emigrantów - rodziny Franciszka Konerta z Białegostoku. Wyemigrowali do Argentyny w 1938 roku.

Fotografía del pasaporte de inmigranes polacos -la familia de Franciszek Konert, de Białystok. Emigraron a Argentina en el año 1938.

tagi | etiquetas: Polska, II RP, II Rzeczpospolita, emigracja, Polonia, lata 30., II RP, Polska, II Rzeczpospolita, międzywojnie, emigranci, lata 30-te, Polonia de entreguerras, años 1930, emigración, años treinta, dwudziestolecie, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 40.

Maria Konert, z d. Parnak, z koleżanką.

María Konert (de soltera Parnak) con una compañera.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Gobernador Lanusse (Argentyna), emigracja, lata 30., emigranci, lata 30-te, años 1930, emigración, años treinta, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 50.

Na ciężarówce w okolicach Wandy. Pierwsza z lewej Maria Konert, z d. Parnak.

Sobre un camión en los alrededores de Wanda. La primera de la izq. María Konert, de soltera Parnak.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Argentyna), emigracja, lata 50., emigranci, lata 50-te, ciężarówka, emigración, años cincuenta, años 1950, colectividad Polaca, emigrante, lata 50., Konert, Maria

data | fecha: lata 60.

Bolesław i Maria Konert, z d. Parnak, z córką i matką przed domem w Wandzie.

Bolesław y María Konert de soltera Parnak, con su hija y su madre delante de su casa en Wanda.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 60.

Helena Konert z wnuczką przed domem.

Helena Konert con su nieta delante de la casa.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Argentyna), emigracja, Polonia, lata 60., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 60-te, emigración, años 1960, años sesenta, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria

data | fecha: lata 40.

Franciszek Konert (1. z prawej) z nieznanym mężczyzną.

Franciszek Konert (1 de la der.) con un hombre desconocido.

tagi | etiquetas: Argentyna, Argentina, Wanda (Argentyna), emigracja, portret, lata 40., emigranci, Polacy w Argentynie, lata 40-te, emigración, años 1940, años cuarenta, colectividad Polaca, emigrante, Konert, Maria